Gwybodaeth am yr uno

UNO COLEG SIR GÂR Â PHRIFYSGOL CYMRU: Y DRINDOD DEWI SANT

Heddiw mae Coleg Sir Gâr wedi uno’n ffurfiol â Grwp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac mae wedi dod yn gwmni cyfyngedig yn rhan o’r Brifysgol.

Mae’r uniad hanesyddol hwn yn torri tir newydd ac mae wedi ei gwblhau mewn sefyllfa gref iawn, a’r ddau sefydliad yn meddu ar broffiliau uchel iawn eu safon ac mewn sefyllfaoedd iach yn ariannol.

Mae’r uno wedi creu strwythur grwp addysgol cryf ac arloesol ar gyfer de-orllewin Cymru, gan gynnwys addysg bellach ac addysg uwch. Gellir galw’r strwythur grwp hwn yn ‘Brifysgol Sector Deuol’ ac wrth wraidd y datblygiad mae strategaeth i wella cyfleoedd ar gyfer dysgwyr ar bob lefel ar draws y rhanbarth.

Yn rhan o’r strwythur Grwp, bydd Coleg Sir Gâr yn parhau i gynnig Addysg Bellach uchel ei safon ar draws ei bum campws yn Sir Gaerfyrddin, gan sicrhau na chollir enw brand na hunaniaeth Coleg Sir Gâr.

Crëwyd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ym mis Tachwedd 2010 drwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin. Ym mis Hydref 2012 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol hefyd dan ei Siarter Frenhinol 1828.

Lleolir prif gampysau’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe. Yn ogystal â hyn, mae ganddi gampws yn Llundain sy’n darparu rhaglenni Busnes i fyfyrwyr rhyngwladol. Yn rhan ohoni hefyd mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd sy’n cynnig hyfforddiant yn null conservatoire i gantorion opera ifainc dan gyfarwyddyd y tenor rhyngwladol enwog, Dennis O’Neill. Mae’r Brifysgol yn cynnig graddau israddedig, uwchraddedig ac ymchwil a chynigir rhaglenni ar ei champysau yn ogystal â thrwy ddysgu o bell a thrwy ddysgu’n seiliedig ar waith.

Barry Liles

Prifathro a Phrif Weithredwr Coleg Sir Gâr Cyf

1 Awst 2013

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell