Bwyty Myrddin

Bwyty Myrddin

Beth am flasu ein bwydlen table d'hôte

Bwyty hyfforddi Coleg Sir Gâr yw bwyty Myrddin, sy'n swatio ar gampws Pibwrlwyd y coleg yng Nghaerfyrddin.

Mae gweithio yn y bwyty yn helpu'r myfyrwyr i ddatblygu'r hyder a'r sgiliau mewn coginio proffesiynol a lletygarwch sy'n eu paratoi ar gyfer y diwydiant y maen nhw'n ceisio llwyddo ynddo.

Dros hynt pob blwyddyn academaidd mae bwyty Myrddin yn cynnig bwydlenni ysblennydd i'r cyhoedd.  Fel arfer, mae'r bwyty ar agor amser cinio ar ddydd Mercher o 12pm i 2pm ac ar nos Iau o 6pm i 8.30pm ond cynhelir digwyddiadau arbennig ar hyd y flwyddyn.  Gallwch chi edrych ymlaen at ddigwyddiadau sy'n dathlu achlysuron megis Sant Ffolant, Dydd Gŵyl Dewi a dulliau coginio rhyngwladol.

Gallai bwydlen ginio nodweddiadol gynnwys cwrs cyntaf o salad caws gafr, winwns wedi'u carameleiddio a chnau pîn, a draenog y môr wedi'i ffrio a'i weini ar wely o tagliatelle gyda sinsir, tsili a shibwns mewn salsa tomato i ddilyn, gyda phwdin o grymbl afal a riwbob cartref a chwstard fanila.

Mae ein myfyrwyr wedi ennill llawer o wobrau am eu sgiliau coginio a lletygarwch gan gystadlu ar lefel leol, cenedlaethol a rhyngwladol.  Mae llawer o'n cyn-fyfyrwyr wedi gweithio yn Llundain ac maen nhw wedi gweithio mewn gwestai â sêr Michelin megis gyda phobl fel Gary Rhodes, Gordon Ramsay a Marco Pierre White. Mae gan y bwyty gysylltiadau agos â diwydiant ac estynnir gwahoddiad i ben-cogyddion ymweliadol o rai o fwytai gorau'r ardal i ddod i weithio ar fwydlenni arbennig ar gyfer y cyhoedd, sydd hefyd yn helpu i ehangu profiad ein myfyrwyr.

Pleser o'r mwyaf gan y staff a'r myfyrwyr fyddai eich croesawu i fwyty Myrddin.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur >>

Ffoniwch 01554 748620 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Digon o le i barcio oddi ar y ffordd yn rhad ac am ddim    ****    Bar ar gael   ****   Prisiau cystadleuol   ****   Gallwch ddod o hyd i ni ym Mhibwrlwyd, Caerfyrddin SA31 2NH  ***   tocynnau anrheg ar gael  

  

   

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.