Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored

2015/2016

Noson Agored nesaf fydd Dydd Llun 29 Mehefin 2015 -  5yh tan 7.30yh

Mae diwrnodau agored a nosweithiau agored yn darparu cyfle i’r cyhoedd ymweld â’r coleg a siarad yn uniongyrchol â’r staff addysgu a staff cynnal am y cwrs sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae hi’n bwysig eich bod yn dod i gael ymdeimlad o naws y coleg gan ei bod yn bosibl y byddwch yn treulio llawer o amser yno. Hefyd mae hi’n hanfodol eich bod yn cael atebion i unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch cynnwys y cwrs, gofynion mynediad, canlyniadau arholiadau, ac ai dyma’r cwrs iawn i chi.

Yn y digwyddiad cewch eich cyfeirio gan staff i wahanol ardaloedd y coleg lle y bydd staff addysgu wrth law i gynnig cyngor.

Cynhelir y Nosweithiau Agored ar bob campws o 5pm i 7.30pm. Does dim angen i chi archebu lle ond dylech chi fynd i’r campws lle y cynhelir cwrs eich pwnc dewisol. 

Noson Agored:

Dydd Sadwrn, Hydref 10 – Diwrnod Agored o 10am i 2pm

Nos Fercher, Tachwedd 25 – Noson Agored o 5pm i 7.30pm

Nos Fawrth, Chwefror 9 – Noson Agored o 5pm i 7.30pm

Nos Lun, Mehefin 27 – Noson Agored o 5pm i 7.30pm

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 748179.

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.