Cynllun Iaith Gymraeg

Cynllun Iaith Gymraeg

CYNLLUN IAITH GYMRAEG COLEG SIR GÂR

2010 – 2013

Mae Coleg Sir Gâr wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal wrth ddarparu addysg a hyfforddiant. Mae’r Cynllun hwn yn cyflwyno’r modd y bydd Coleg Sir Gâr yn gweithredu’r egwyddor honno wrth gynllunio a darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.

Cliciwch yma i weld y ddogfen Word lawn >>

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.