Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Mae addysg oedolion yn faes poblogaidd iawn yn narpariaeth y coleg ar gyfer dysgwyr. Mae ystod o bobl o bob oedran a chefndiroedd yn astudio ar gyrsiau rhan-amser a llawn amser am nifer o resymau. Ailhyfforddi a wna rhai, bydd eraill yn astudio cwrs crefft neu hobi er mwyn eu pleser a’u datblygiad eu hunain ac eraill eto’n dilyn cyrsiau proffesiynol a chyrsiau lefel gradd er mwyn datblygu eu gyrfaoedd. Nid oes unrhyw ffioedd cwrs ar gyfer cyrsiau llawn amser; fodd bynnag, bydd cyrsiau rhan-amser yn cynnwys costau amrywiol.

Am wybodaeth am gyrsiau a manylion cyfredol ynghylch ffioedd cwrs, cysylltwch â: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 748179.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.