Cymorth Ariannol

Cymorth Ariannol

Rydym yn gwybod bod arian yn fater o bryder i fyfyrwyr ac rydym yn deall bod anghenion ac amgylchiadau gwahanol gan bawb. Mae yna gyfleoedd cyllido allanol a mewnol ar gael gan gynnwys y Lwfans Cynnal Addysg (EMA), Grant Dysgu’r Cynulliad (ALG) a Chronfa Ariannol Wrth Gefn. Gall ein tîm o ymgynghorwyr gynnig cymorth ynghylch y rhain.

Mae angen i fyfyrwyr presennol gysylltu â’u tiwtoriaid neu swyddfa’r campws er mwyn cael eu cyfeirio at ymgynghorwr neu fel arall, cysylltwch â’r tîm ar 01554 748036 / 748102 neu drwy anfon e-bost i Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i wneud ymholiadau pellach.

Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr NUS (Arian a Chyllid)

Funder Finder