Cyrsiau Cymunedol

Cyrsiau Cymunedol

Ar hyn o bryd mae cyrsiau cymunedol yn cael eu rhedeg trwy Adran Addysg i Oedolion Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Gellir cael mynediad i restr gyrsiau yma.  Gellir cael mynediad i daflen ran-amser y coleg, sy'n cynnwys cyrsiau ar bob campws boed yn gyrsiau rhan-amser yn ystod y dydd neu'n gyrsiau a astudir gyda'r nos yma.  

Dylid gwneud ymholiadau am astudio'n rhan-amser i'r Uned Dderbyn ar 01554 748179 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae ymholiadau ar gyfer y ganolfan TAD yn Ffwrnes, lle y cynhelir cyrsiau rhan-amser yn gysylltiedig ag adeiladu, yn cael eu prosesu gan y cyngor ond cânt eu dysgu gan staff y coleg.  Cysylltwch ag Adrienne ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.