Academi Chwaraeon

Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr

Prif nod yr academi yw sicrhau bod chwaraewyr ifanc yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn dod yn chwaraewyr ac yn bobl o ansawdd.

Mae Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr yn gysyniad a ddatblygwyd i roi cyfle i fyfyrwyr gyflawni eu potensial llawn ym myd y campau ac yn y maes academaidd fel ei gilydd. Mae strwythur yr academi chwaraeon yn datblygu chwaraewyr ifanc yn y campau pêl-rwyd, pêl-droed a rygbi. Mae hefyd yn cefnogi perfformwyr unigol mewn campau megis athletau, golff, cic-focsio, traws gwlad ac ati.

Mae gan yr academi gysylltiadau ardderchog gyda'i phartneriaid e.e. Undeb Rygbi Cymru (WRU), y Scarlets, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru (WFT), Cymdeithas Bêl-rwyd Cymru (WNA), Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin, Colegau Cymru a Chwaraeon Cymdeithas y Colegau.

Cynhelir sesiynau hyfforddi penodol yn yr academi drwy gydol yr wythnos, gyda'r gemau'n cael eu chwarae ar ddydd Mercher. Daw myfyrwyr yr academi chwaraeon o ystod o gyrsiau a gynhelir ar bum campws Coleg Sir Gâr. Rydym yn cystadlu'n wythnosol mewn cystadlaethau Cymreig a Phrydeinig.

Caiff myfyrwyr yr academi elwa ar ymarfer cryfder a chyflyru a chymorth ffisiotherapi.

Cysylltwch â: Elaine Rees: Pennaeth Cynorthwyol y Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth 01554 748538 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.