Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus am swydd yn gorfod cael datgeliad gan y Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r adran Adnoddau Dynol ar 01554 748154

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.