Llyfrgell

Croeso i’r Llyfrgell

Dewch i unrhyw un o bedair llyfrgell Coleg Sir Gâr ac fe ddewch o hyd i staff sy’n awyddus i’ch helpu i ddefnyddio’r ystod eang o adnoddau o ansawdd sydd gennym. Gallwn gael effaith bositif yn ystod eich astudiaethau ac ar eich gradd derfynol. Mae ein ffynonellau gwybodaeth, ein gwasanaethau a’n cymorth ar gael ar y campws ac ar-lein drwy wefan y coleg.

Mae gennym werslyfrau gwirioneddol ddefnyddiol, llyfrau i adeiladu ar y sylfeini, cylchgronau a phapurau newydd, DVDs, deunydd clywedol a deunydd gyrfaoedd. Rydym yn darparu mynediad ar-lein i lyfrau, cylchgronau a phapurau newydd electronig – y testun CYFLAWN y gellir cael mynediad iddo 24/7 ar eich cyfrifiadur personol chi!

Cynigir sesiynau cynefino, sesiynau un-i-un a gweithdai i’r holl ddysgwyr, beth bynnag yw lefel eich cwrs neu eich dull o fynychu’r cwrs.

Defnyddiwch y blwch PowerSearch isod i chwilio am erthyglau cyfnodolion a phapurau newydd: 

 

 

 

 

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.