Cynllun Iaith Gymraeg

Safonau'r Iaith Gymraeg

Safonau’r Iaith Gymraeg

 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau ymddygiad ar y Gymraeg.

 

Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu dylai sefydliadau beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, ynghyd â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg sef ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

 

Pwrpas y safonau yw:

 

·      ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg

·      ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg

·      sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd

 

Mae’n rhaid i Goleg Sir Gâr gydymffurfio â Safonau yn y meysydd canlynol:

 

·      Cyflenwi Gwasanaethau

·      Llunio Polisi

·      Gweithredu

·      Cadw Cofnodion

 

Bydd y Safonau hyn yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2018.  Ceir copi o’r Safonau sydd yn berthnasol i Goleg Sir Gâr isod:

 

Safonau’r Iaith Gymraeg – Coleg Sir Gâr

 

Cydymffurfiaeth

 

Mae’r ddogfen isod yn nodi sut fydd y coleg yn cydymffurfio gyda’r Safonau.

 

Cydymffurfio- Safonau’r Iaith Gymraeg

 

Sylwadau

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwynion ar y defnydd o’r Gymraeg yng Ngholeg Sir Gâr mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Non Davies, Rheolwr y Gymraeg, Cyfathrebu a Chymuned

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..ac.uk

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth am y Safonau cysylltwch â ni.

Non Davies, Rheolwr y Gymraeg, Cyfathrebu a Chymuned

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..ac.uk    

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.