Sylfaen

Dyfarniad Sylfaen L1

ffôn: 01554 748179
E-bost: admissions@colegsirgar.ac.uk
golygfa PDF  
Yn ôl i'r Categori
Manylion y Rhaglen
Corff Dyfarnu BTEC
Sector Addysg bellach
Hyd y Rhaglen Blwyddyn
Cyflenwi Dwyieithog Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Rhaglen Disgrifiad:

Mae'r cwrs Sylfaen Lefel 1 yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr ar gyfer bywyd coleg a byd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr y gall fod angen peth cymorth ychwanegol arnynt gyda'u hastudiaethau neu'u bywyd personol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 4 diwrnod yr wythnos gan ymdrin â meysydd galwedigaethol, gwella sgiliau a phynciau “craidd”.

Mae chwe opsiwn galwedigaethol Lefel 1 ar gael a bydd y myfyrwyr yn arbenigo mewn dau o blith: Chwaraeon, TGCh, Teithio a Thwristiaeth, Peirianneg, Adeiladu a Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Rhaglen Nodweddion:

Bydd myfyrwyr ar y cwrs Sylfaen yn cael cymorth ychwanegol gyda'u dysgu a byddant yn cael Mentor Cefnogi Dysgwyr penodol. Mae'r tîm tiwtoriaid Sylfaen yn brofiadol ac yn fedrus mewn cyflwyno dysgu ac addysgu i fyfyrwyr y mae angen cymorth ychwanegol arnynt ac ysgogiad er mwyn ailafael ag addysg.

Tuag at ddiwedd y cwrs bydd y myfyrwyr yn cael cymorth ac arweiniad gyrfaol i'w helpu i ddewis llwybr dilyniant addas.

Dilyniant a Chyflogaeth:

Mae'r cwrs yn cynnig sail ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau Lefel 1 neu Lefel 2 eraill yn y coleg.

Cynnwys y Rhaglen:

Bydd yr elfennau “craidd” yn cynnwys:

  • Dwy dystysgrif Lefel 1 mewn meysydd galwedigaethol o'ch dewis o blith Chwaraeon, TGCh, Teithio a Thwristiaeth, Peirianneg, Adeiladu a Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Bagloriaeth Cymru Sylfaen
  • Tystysgrif Ymddiriedolaeth y Tywysog Lefel 1 mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Sgiliau Hanfodol (yn cynnwys TGCh, Rhifedd a Chyfathrebu)
  • TGAU Mathemateg neu Saesneg llawn ac ailsefyll ble bo'n berthnasol
Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu'n barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau a gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

O leiaf 2 TGAU ar unrhyw radd neu gwblhau cyrsiau Lefel 1 eraill.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Hyd y cwrs Wneud Cais
2016 - 2017 Full Time Graig Campus 1 Year Wneud Cais
2017 - 2018 Full Time Graig Campus 1 Year Wneud Cais

Lleoliadau Campws

Marker Campws Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY