Sylfaen

Cyn Sylfaen

ffôn: 01554 748179
E-bost: admissions@colegsirgar.ac.uk
golygfa PDF  
Yn ôl i'r Categori
Manylion y Rhaglen
Corff Dyfarnu BTEC
Sector Addysg bellach
Hyd y Rhaglen Blwyddyn
Cyflenwi Dwyieithog Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Rhaglen Disgrifiad:

Mae'r cwrs Cyn Sylfaen yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd coleg a byd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr y gall fod angen peth cymorth ychwanegol arnynt gyda'u hastudiaethau neu'u bywyd personol, myfyrwyr sydd heb gymwysterau blaenorol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 4 diwrnod yr wythnos gan gwmpasu meysydd galwedigaethol, gwella sgiliau a phynciau “craidd”.

Mae chwe maes galwedigaethol Lefel 1 ar gael a bydd y myfyrwyr yn mynychu sesiynau ym mhob un o'r chwech. Y meysydd galwedigaethol yw: Chwaraeon, TGCh,  Gwallt/Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Rhaglen Nodweddion:

Bydd myfyrwyr ar y cwrs Cyn Sylfaen yn cael lefel uchel o gymorth drwy ein tîm o diwtoriaid medrus a phrofiadol, er mwyn eu cael i ailafael ag addysg a helpu i wella eu opsiynau ar gyfer symud ymlaen. Bydd pob myfyriwr hefyd yn cael Mentor Cefnogi Dysgwyr penodol.

Dilyniant a Chyflogaeth:

Mae'r cwrs yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i'n cwrs sylfaen Lefel 1 neu gyrsiau lefel 1 eraill yn y coleg.

Cynnwys y Rhaglen:

Bydd yr elfennau “craidd” yn cynnwys:

  • Tystysgrif mewn Astudiaethau Galwedigaethol
  • Dyfarniad Ymddiriedolaeth y Tywysog lefel 1 mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Sgiliau llythrennedd a rhifedd
  • Gwobr efydd Dug Caeredin
Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu'n barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau a gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond rhaid i fyfyrwyr fod yn gallu gweithio ar o leiaf lefel Mynediad 2 mewn llythrennedd a rhifedd a dangos ymrwymiad i astudio pob un o'r chwe maes galwedigaethol dros y flwyddyn.

Cyflenwi Campws Hyd y cwrs Wneud Cais
Full Time Graig Campus 1 Year Wneud Cais
Full Time Graig Campus 1 Year Wneud Cais
Full Time Graig Campus 1 Year Wneud Cais
Full Time Graig Campus 1 Year Wneud Cais

Lleoliadau Campws

Marker Campws Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.