Dysgwyr 14 – 19

Safon Uwch neu Gwrs Galwedigaethol ?

Mae llawer o fyfyrwyr yn ansicr a ddylent astudio ar lwybr Safon Uwch traddodiadol neu ddewis cymhwyster galwedigaethol megis Diploma Cyntaf neu Genedlaethol.

Mae Safon Uwch i raddau helaeth yn gwrs academaidd sy’n seiliedig ar arholiadau ac ystyrir y llwybr hwn yn gam tuag at fynd i brifysgol. Fodd bynnag, mae’n well gan nifer o fyfyrwyr ffordd fodiwlaidd a chryno o astudio sy’n seiliedig ar aseiniadau. Mae Diploma Cenedlaethol yn gyfwerth â thri Safon Uwch a chaiff ei dderbyn gan nifer o brifysgolion a chyflogwyr. Fodd bynnag, mae’n dibynnu mewn gwirionedd ar ddull dysgu’r myfyriwr a’i ddyheadau er mwyn gweld pa gymhwyster sydd orau iddo.

I glywed dwy ochr y ddadl, dyma ein myfyrwyr sy’n gallu dweud mwy wrthych am eu profiadau.

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.