Cymorth Dysgu

Cynnydd

Bydd cynllun Cynnydd yn gweithio gyda'r rheiny rhwng 11 a 24 mlwydd oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Nid ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae'r Coleg yn gallu defnyddio'r prosiect Cynnydd i roi ar waith ystod o fesurau cymorth ychwanegol.

Mae'r prosiect gwerth £19 miliwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a bydd yn rhedeg tan 28ain Chwefror 2019. Bydd yn gweithio gydag o gwmpas 4,500 o bobl ifanc ar draws Gorllewin Cymru.

Arweinir Cynnydd gan Gyngor Sir Penfro a'i gyflwyno mewn partneriaeth â chyd-awdurdodau lleol a Cholegau AB ynghyd â Gyrfa Cymru yng Ngheredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Bydd darparwyr hyfforddiant preifat a thrydydd sector hefyd yn cymryd rhan.

Mae gan Goleg Sir Gâr dîm prosiect a neilltuwyd yn arbennig i'ch cynghori ar sut y gallwch chi elwa ar y cymorth hwn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:-


Rheolwr y Prosiect:- Eluned Rowlands. E-bost - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn:- 01554 748090


Gweinyddwraig y Prosiect:- Elle Taylor. E-bost - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn:- 01554 748090

 

Cwrdd â'r Tîm

Director of Learner Support - Steve Kelshaw

Learning Support Manager - Julia Green

Learner Support Coordinator - Jamie Davies

Student Liaison Officers - Debbie Williams & Filipe Nunes

Learner Support Mentor Coordinator - Matthew Morgan

Mentors - Mark Evans / Tanya Knight / Debbie Jones / Martin Flear / Kim Goodwin / Ann Thomas

Counselors - Sian Howells and Karina Rees

Mentoriaid Cefnogi Dysgwyr

Mae ein tîm cyfeillgar o Fentoriaid ar bob campws yn frwdfrydig ynghylch ymgysylltu â'r dysgwyr mewn ffyrdd arloesol ac amrywiol. Mae mentoriaid yn codi'r rhwystrau i ddysgu trwy ddarparu cymorth mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys sesiynau 1:1, sesiynau datblygiad personol a chymdeithasol a gweithgareddau adeiladu tîm. Mae gennym hefyd gysylltiadau ardderchog gydag asiantaethau cefnogi eraill ar gyfer yr adegau pryd efallai na fedrwn eich helpu ond rydym yn gwybod bod eraill yn gallu. Mae ein cefnogaeth, ein cyngor a'n harweiniad yn wasanaeth cyfrinachol.

Cefnogaeth Fentora

Mae mentoriaid ar gael ar eich cyfer ar draws yr holl gampysau i roi cymorth 1:1 sy'n ymlaciol a chyfrinachol. Mae mentor ar gael i'ch helpu a'ch cynghori ar ystod eang o bethau a bydd yn eich cefnogi cymaint â phosib i oresgyn rhwystrau sy'n effeithio ar eich astudiaethau. Gallwch chi wneud apwyntiad gyda mentor yn hawdd a gellir gwneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd sy'n gyfleus i chi. Naill ai trwy alw heibio yn eu swyddfeydd a gofyn am drefnu amser sy'n gyfleus i chi, gofyn i'ch tiwtoriaid drefnu'r apwyntiad, e-bostio'r mentoriaid yn uniongyrchol neu hyd yn oed dod o hyd i bosteri gyda'r codau QR a dilyn y dolenni cyswllt. Mae pob myfyriwr yn gallu cael mynediad i'r cymorth, a chyhyd â bod y mentoriaid yn gwybod beth allai'r broblem fod, byddant yn gwneud eu gorau i helpu. Mae mentoriaid ar gael i siarad â thiwtoriaid ar eich rhan os nad ydych yn hyderus eto, ac yna byddant yn gweithio gyda chi i ddatblygu'r hyder a'r gwydnwch i symud ymlaen mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Gall y mentora gael effaith bositif ar eich profiad yn y coleg, felly beth am alw heibio a dweud helo a dod i wybod beth gall y mentoriaid wneud i chi.

Cymorth Pontio

Mae'r tîm mentora yn gwybod bod dechrau ar eu cwrs coleg dewisol yn gallu bod yn achos straen i fyfyrwyr. Felly, mae'r tîm wedi sefydlu nifer o bethau sy'n gallu helpu'r cam i mewn i'w maes dewisol fod yn ddidrafferth. Mae'r staff ymroddedig ar gael mewn nosweithiau agored, ac maen nhw hefyd yn gallu dod i'ch ysgol neu eich prosiect i gael sgwrs anffurfiol am ffyrdd o wneud pethau'n haws ac yn llai o straen i chi. Ers llawer o flynyddoedd rydym wedi bod yn rhedeg wythnosau rhagflas ochr yn ochr â'r gwasanaeth ieuenctid sydd wedi bod yn ffordd lwyddiannus iawn i bobl ifanc sy'n gwybod eu bod am ddod i'r coleg ond sydd heb benderfynu hyd yma pa gwrs yw'r un iddynt. Cynhelir yr wythnos ragflas yn ystod hanner tymor mis Chwefror ac mae hyn yn golygu bod darpar fyfyrwyr yn gallu cael llawer o sesiynau rhagflas mewn llawer o feysydd astudio. Mae llawer o help ar gael yn ystod yr wythnos oddi wrth ymgynghorwyr gyrfaoedd a hefyd oddi wrth y coleg ynghylch ymholiadau'n ymwneud â'r Lwfans Cynnal Addysg (EMA) a theithio.

Yn ogystal mae'r tîm wedi rhedeg llawer o ddiwrnodau gweithgareddau llwyddiannus yn ystod misoedd yr haf. Trefnwyd y rhain i gynyddu hyder a rhyngweithio'n gymdeithasol gyda phobl o'r un bryd. Maen nhw'n rhedeg drwy fis Gorffennaf ac mae llawer o ddarpar fyfyrwyr yn cymryd rhan ynddynt er mwyn cwrdd â'r mentoriaid yn anffurfiol a hefyd i ddod i deimlo'n fwy cartrefol yn amgylchedd y coleg. Mae diwrnodau adeiladu tîm, sesiynau creadigol yn ogystal â rhywbeth ar gyfer y rhai mwy anturus ar gael i chi i roi cynnig arnynt.

Os nad yw gweithgareddau at eich dant, yna mae'r mentoriaid o gwmpas drwy gydol misoedd yr haf i gwrdd â chi am sgwrs. Os oes unrhyw beth y mae arnoch angen cyngor neu arweiniad yn ei gylch, neu os ydych am gyfarwyddo â'r campws mae'r mentoriaid ar gael i'ch gweld chi.

Student Finance

How you will support yourself financially throughout your time at college is something that we encourage you to do as early as possible.  There are a number of grants, loans and funds available for students depending on what course you are studying.  You will not be eligible for them all; unfortunately some learners may not be entitled to any.

Generally you can start applying for your student finance in the April before you start in September.

The following will give you an idea of what is available with relevant forms and links for you to be able to download or print off the required forms, if you need any more advice and guidance, help with form-filling or form-checking before you submit, we have a dedicated team of Student Liaison Officers who are ready to help.  We want to make sure that you are accessing all of the financial support that is available to you.

 

Further Education

There are three main sources of funding available for Further Education students; these are the Education Maintenance Allowance (age 16-18), the Welsh Government Learning Grant (age 19+) and the Financial Contingency Fund.  

You will send your EMA or WGLG application form and evidence to Student Finance Wales although you will also need to sign Learning Agreements for these at the college when you start. 

Your FCF form needs to be submitted to your Student Liaison Officer at your base campus.

Education Maintenance Allowance 

Education Maintenance Allowance (EMA) is a weekly payment of £30 to help 16-18 year olds with the cost of further education.  Payments are made every two weeks as long as you meet the college attendance, performance and behaviour requirements.  You will be given a lot more information on these during your induction to the college.

EMA is means tested; you will find the relevant criteria on eligibility at:

http://www.studentfinancewales.co.uk/fe/ema.aspx

You can print off the application forms here or request them from your nearest campus:

 

Welsh Government Learning Grant 

The Welsh Government Learning Grant (WGLG) can provide funding to help you with the costs of your education if you’re aged 19 or over and on an eligible course.  If you’re studying full-time you could get payments of up to £1,500 a year or, if studying part-time, you could get up to £750 a year.

WGLG is means tested and the amount you get can also be affected by your dependence status, you will find the relevant eligibility criteria at:

 http://www.studentfinancewales.co.uk/fe/wglg-fe.aspx

You can print off the application forms here or request them from your nearest campus.

 

Financial Contingency Fund 

The Financial Contingency Fund (FCF) aims to support you in lifting some financial barriers which might have an impact on you doing your course.  

The fund can offer significant contributions towards the cost of your childcare fees if you have young children in a crèche or nursery or older children in after-school clubs.  It can also help you financially with the costs of kit, course equipment, DBS checks and travelling costs if, for any reason, you are unable to access the free college transport network.  

It can’t help with everything though, regrettably we cannot help with the cost of initial course fees (if there are any) and we can’t help you with any debts you may have incurred.  Please speak to the relevant Student Liaison Officer at your base campus, details of which you will find here:

Graig

Debbie Williams, Coleg Sir Gar, Graig Campus, SA15 4DN Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 01554 748036

Ammanford or Gelli Aur

Jamie Davies, Coleg Sir Gar, Ammanford Campus, SA18 3TA

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 01554 748305

Pibwrlwyd or Jobs Well

Filipe Nunes, Coleg Sir Gar, Pibwrlwyd Campus, SA31 2NH

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 01554 748070

As with most student finance the FCF is means tested and is only available to those who can demonstrate financial hardship, as a general rule, if you are in receipt of EMA or WGLG and are on an eligible course then you should be eligible for the FCF.

The fund is provided to all Welsh colleges by the Welsh Government and the amount of money that is received to support students can fluctuate annually, as the amount of money we have is restricted, the fund is run strictly on a first come first served basis.  As a result, you are strongly advised to apply for this fund as early as possible.  Applications for childcare costs need to be submitted by the end of July and all applications for kit/equipment costs will not be accepted after the 31st October.  

You can download the application form, guidance notes and childcare costing form below.

 

Higher Education

Funding for HE courses might sound like a minefield when you first look into it but there is plenty of material available and support from us to guide you through it should you need it.  One key message is that you don’t have to pay any fees up front if you don’t want to.

Unlike in Further Education when you are only able to apply for grants, you will probably be able to access loans as well on a HE programme.  Remember that you only pay back the loans, not the grants and bursaries. The information below should be able to give you some simple guidance before you start looking into it in more detail.

 

Full Time Funding

Tuition Fees

The fee for a full time college course this year is £9,000.  However, you can get a Tuition Fee Loan of up to £3,810 and a Fee Grant of up to £5,190 to help you pay for the course fee.  This is paid directly to the college on your behalf by Student Finance Wales.

Living Costs

There are also loans and grants available to help you with living costs.  The amount of Maintenance Loan and Welsh Government Learning Grant you can get depends on your household income but it can be over £5,000 paid directly to your bank account in three instalments.  One in each term.

The Special Support Grant replaces the Welsh Government Learning Grant for people who, as full-time students, can claim income related benefits.

Extra Help

You might be able to get extra help if you have a disability, mental-health condition or specific learning difficulty, or if you have children or an adult who depends on financially.  You can also get help with your childcare fees if you incur costs for when you are in college.

Repayments

You have to repay any Maintenance Loan or Tuition Fee Loan you borrow from Student Finance Wales, but not until you have finished your course and your income is over £21,000 a year.  Repayments will be taken off your salary and the amount you repay each month is based on your income, not what you borrowed.  As a quick guide, you will pay 9% on what you earn above £21,000.  The examples below should give you an idea of what to expect:

 

  Income each year before tax Income from which 9% will be deducted   Approximate Monthly repayment
£21,000   £0  £0
 £25,000  £4,000  £30
 £30,000  £9,000  £67
 £35,000  £14,000  £105
 £40,000  £19,000  £142
 £45,000  £24,000  £180
 £50,000  £29,000  £217

 

How to Apply

You will find all the information you need in a lot more detail here:

http://www.studentfinancewales.co.uk/

It is recommended that you use the online calculator which will give you a very good estimation of what support you are likely to be eligible for, you can also make your application for financial support online.  If you need additional support with the application process or need your Student Liaison Officer to give you guidance, please give them a call and they will be happy to help.

 

Bursaries (*Link to the Registry Page?*)

The college has a number of bursaries available for full time students, however, they are cash limited - therefore the sooner you apply the better the chance you have of getting one. Applications must be made by the 1 November. All bursaries are subject to you meeting the College's entry requirements, rules and regulations.  

The following information has been provided by our Registry department who process the application forms.  Application forms are available online or will be available at enrolment.  For further enquiries please contact: Heledd Edwards 01554 748383 or Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

College Bursaries for full time New Entrants – i.e. first year students (Not means tested)  

These bursaries are available for full time New Entrants – i.e. first year students EC domiciled students who enrol to a full time Higher Education Course at the College (i.e., Degree, Foundation Degree or HND) and are still attending on 1 February 2016.    NB: Students will normally only be eligible for up to one college bursary. 

 

Internal Progression Bursary - £1000 

This is payable in two instalments in March 2016 and June 2016 to students who progressed internally from a level 3 course at Coleg Sir Gar. Students must have applied through UCAS and will need to quote their UCAS number.

 

Partner Progression Bursary - £300

This is payable in March 2016 to students who progressed from a recognised partner School in 2014, i.e., a School that the College works with as part of the 14-19 Network or from programmes at the University of Wales Trinity Saint David or Coleg Ceredigion.

 

Care Leaver Bursary - £500

This is payable in March 2016 to a student who has previously been in local authority care. 

 

Community First Bursary - £500 

This is payable in March 2016 to students who normally live in Community First Wards in Wales (A list is can be obtained from the College’s Admissions Unit).

 

Welsh Medium Study Bursary - £500

This is payable in June 2016 to students who complete at least one module of their first year through the medium of Welsh.

 

Child Care Bursary - £500

This is payable in March 2016 to students who are parents with dependents (under 16 in full time education) living at the same address as them.

 

Successful Completion Bursary - £300

This is payable in June 2016 to students who complete their first year assessments (without any referrals) and progress to the second year of their full time Higher Education Course at the College (ie, Degree, Foundation Degree or HND).

 

Specific Transport Difficulties £300 

This will fund a bus pass to the value of £300 for those students with specific transport difficulties. 

 

College Bursaries for second and third year students – i.e. continuing students (Not means tested) 

A limited number of bursaries are available for second and third year students, who are EC domiciled students enrolled on a full time Higher Education Course at the College (i.e., Degree, Foundation Degree or HND) and are still attending on 1 February 2016.    NB: Students will only be eligible for up to one college bursary 

These bursaries are cash limited - therefore the sooner you apply the better the chance you have of getting one. You can apply now using the form on the back of this leaflet and we will send you confirmation of eligibility.  No applications will be accepted after 1 November 2015. All bursaries are subject to you meeting the College's entry requirements, rules and regulations.  

 

Successful Completion Bursary - £300

This is payable in June 2016 to students who complete their second year assessments (without any referrals).  ONLY available to second year students.

 

Care Leaver Bursary - £500

This is payable in March 2016 to a student who has previously been in local authority care. 

 

Community First Bursary - £500 

This is payable in March 2016 to students who normally live in Community First Wards in Wales (a list is can be obtained from the College’s Admissions Unit).

 

Welsh Medium Study Bursary - £500

This is payable in June 2016 to students who complete at least one module of their second or third year through the medium of Welsh.

 

Child Care Bursary - £500

This is payable in March 2016 to students who are parents with dependents (under 16 in full time education) living at the same address as them.

 

Specific Transport Difficulties £300 

This will fund a bus pass to the value of £300 for those students with specific transport difficulties. 

Gwasanaeth Cynghori Coleg Sir Gâr

Mae Gwasanaeth Cynghori Coleg Sir Gâr yn rhan o'r adran Cefnogi Dysgwyr ac mae'n darparu cyngor i'r holl fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar unrhyw un o'r campysau ar draws y coleg.

Beth yw cynghori?

Weithiau cyfeirir at gynghori fel ‘therapi siarad’. Mae cynghorwyr yn defnyddio'u sgiliau i'ch helpu i ddeall yn well y materion sy'n achosi pryder i chi. Gallai'r rhain gynnwys siarad am ddigwyddiadau bywyd yn y presennol neu'r gorffennol, teimladau, perthnasau, a ffyrdd o feddwl neu batrymau ymddygiad. Gall cynghori eich helpu i ddod o hyd i well ffyrdd o ymdopi gydag unrhyw anawsterau y gallwch fod yn eu hwynebu. Gall cael mynediad i'ch gwasanaeth cynghori wella eich profiad fel myfyriwr gan ddarparu cyfle i chi archwilio eich problemau mewn sefyllfa ddiogel a phreifat. Mae'r tîm o gynghorwyr yn weithwyr proffesiynol tra chymwysedig a phrofiadol a fydd yn gweithio ochr yn ochr â chi i greu newid positif.

Gyda beth gall cynghori helpu?

Mae'r cynghorwyr yn brofiadol mewn gweithio gyda llawer o wahanol faterion. Mae cynghori ar gyfer unrhyw un sy'n cael anawsterau o unrhyw fath, os yw'n achosi pryder i chi yna mae o bwys. Gallai rhai o'r pryderon hyn fod fel a ganlyn:

 • Pryder
 • Materion diffyg hyder/hunan-werth
 • Iselder / hwyl isel
 • Camddefnyddio alcohol/cyffuriau
 • Profedigaeth /colled
 • Bod yn ofalwr
 • Unigrwydd/ teimlo'n unig
 • Anawsterau gartre
 • Anawsterau perthynas
 • Pethau ddigwyddodd yn y gorffennol
 • Problemau gyda rhywioldeb neu ryw
 • Camdriniaeth
 • Teimlo'n ddryslyd neu'n anhapus
 • Colli cyfeiriad mewn bywyd
 • Newidiadau rydych yn eu cael yn anodd
 • Hunan-niwed/teimlo'n

Sut ydw i'n gwneud apwyntiad?

Gallwch chi gyfeirio eich hun ar gyfer cynghori trwy lenwi ffurflen gyfeirio a'i phostio yn un o'r blychau post cynghori cyfrinachol. Mae'r blychau a'r ffurflenni wedi'u harddangos gyda'i gilydd ar waliau pob campws a gellir dod o hyd iddynt fel a ganlyn:

Campws y Graig – tu allan i A44

Campws Rhydaman – Llyfrgell

Campws Ffynnon Job – Ardal y dderbynfa a

Campws Pibwrlwyd – Llyfrgell

Y Gelli Aur – Llyfrgell

Neu gallwch chi….

E-bostio : Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01554 748052 (lleisbost cyfrinachol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael rhif cyswllt)

Yn aml mae tiwtoriaid a mentoriaid yn cyfeirio myfyrwyr ar gyfer cynghori a gallwch chi ofyn i'ch tiwtor wneud hyn os yw'n well gyda chi.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn gwneud apwyntiad?

Unwaith y mae myfyriwr yn gofyn am gynghori rydym yn trefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl. Yn dilyn hyn mae'n bosibl y bydd cyfnod bach o aros i'r sesiynau cynghori ddechrau, yn dibynnu ar y galw. Byddwn yn blaenoriaethu myfyrwyr sydd mewn argyfwng ac mewn angen cefnogaeth frys ynghyd â myfyrwyr 16-19 oed. Bydd y cynghorwr yn rhoi gwybod i chi lle mae'r ystafell gynghori a bydd hyn yn dibynnu ar ba gampws rydych chi.

Beth os oes arna i angen siarad â rhywun ar frys?

Os nad oes cynghorwr ar gael gallwch chi siarad â Mentor. Ewch i'r adran cefnogi dysgwyr a gofynnwch am gael siarad â Mentor. Byddan nhw'n gwrando arnoch chi ac yn helpu i'ch cyfeirio at y gefnogaeth iawn i chi.

Cyfrinachedd

Ni fydd y cynghorwyr yn dweud wrth diwtoriaid, aelodau'r teulu na ffrindiau eich bod wedi bod i'w gweld. Ni fyddant yn trafod hyn gydag unrhyw un, oni bai eich bod wedi cytuno ar hyn rhwng eich gilydd ymlaen llaw. Ar adegau prin, efallai bydd rhaid i gynghorwr siarad â rhywun arall ynghylch yr hyn sy'n digwydd. Dim ond os oes perygl uniongyrchol i chi neu eraill y byddai hyn yn digwydd. Bydd y cynghorwr yn esbonio holl agweddau cyfrinachedd yn llawn i chi yn ystod eich apwyntiad cyntaf. Mae holl gynghorwyr y coleg yn aelodau o Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) ac maent yn gweithio yn ôl côd moeseg llym. Am fwy o wybodaeth: http://www.bacp.co.uk/.

Is-gategorïau

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

 •               

 • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.