Ffioedd

Ffioedd a Llety

Ffioedd dysgu llawn amser 2018 - 19 

Ffioedd ar gyfer 2018

 

Ffioedd dysgu rhan-amser 2018 - 19 

Ffioedd ar gyfer 2018

 

Ffioedd dysgu rhyngwladol 2016 - 17

Ffioedd ar gyfer 2016

Cysylltwch â’r tîm cefnogi dysgwyr ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Cyllid Myfyrwyr Cymru Ffôn: 0300 2004050

Yn anffodus, ni all y coleg gynnig llety ar y safle, ond mae Swyddog Cyswllt a Chefnogi ar gael i helpu pob darpar-fyfyriwr gan gynnig rhestr gynhwysfawr o landlordiaid cymeradwy’r ardal. Ffoniwch 01554 748036/748102 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bydd Cymorth Ariannol ar gyfer costau byw a ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr yn dibynnu ar ble mae’r myfyrwyr yn byw. Gweler y dolenni cyswllt isod i ddod i wybod am y benthyciadau a’r grantiau sydd ar gael yn eich ardal.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cyllid Myfyrwyr Cymru Ffôn: 0845 6028845

Student Finance England Ffôn: 0845 300 50 90

Student Finance Northern Ireland Ffôn: 0845 600 0662

Student Awards Agency for Scotland (SAAS) Ffôn: 0845 111 1711

Os ydych yn fyfyriwr o’r European Union (EU) Ffôn: 0141 2433570

Dolenni Allanol

UCM / NUS

Funder Finder

UCAS - Managing Money

Llety

Yn anffodus, ni all y coleg gynnig llety ar y safle, ond mae Swyddog Cyswllt a Chefnogi ar gael i helpu pob darpar-fyfyriwr gan gynnig rhestr gynhwysfawr o landlordiaid cymeradwy’r ardal.

Ceir rhestr o letyau cymeradwy ar gyfer myfyrwyr a llyfryn sy’n llawn canllawiau ar gyfer chwilio am dy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddogion Cyswllt a Chefnogi Myfyrwyr ar 01554 748036 / 748102 / 748389 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.