Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

WRSARIAETHAU ADDYSG UWCH AR GYFER MYFYRWYR LLAWN AMSER: 2016/17

Bwrsariaethau’r Coleg ar gyfer Myfyrwyr Newydd llawn amser – h.y. myfyrwyr blwyddyn gyntaf (Heb fod yn seiliedig ar brawf modd)

Mae arian y bwrsariaethau hyn yn gyfyngedig - felly po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael un. Gallwch wneud cais yn awr gan ddefnyddio’r ffurflen ar gefn y daflen hon a byddwn yn anfon cadarnhad o’ch cymhwysedd atoch. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl 1 Tachwedd 2016.Mae pob bwrsariaeth yn ddibynnol ar eich bod yn bodloni gofynion mynediad, rheolau a rheoliadau’r Coleg.

Mae’r bwrsariaethau hyn ar gael i Fyfyrwyr Newydd llawn amser – h.y. myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n byw yn y Gymuned Ewropeaidd ac sy’n cofrestru ar Gwrs Addysg Uwch llawn amser yn y Coleg (h.y. Gradd, Gradd Sylfaen neu HND) ac sy’n dal i fynychu ar 1 Chwefror 2017. DS. Bydd myfyrwyr fel arfer yn gymwys ar gyfer hyd at un fwrsariaeth coleg yn unig.

Bwrsariaeth Dilyniant Mewnol - £1000

Mae hon yn daladwy mewn dau randaliad ym mis Mawrth 2016 a mis Mehefin 2016 i fyfyrwyr sydd wedi symud ymlaen yn fewnol o gwrs lefel 3 yng Ngholeg Sir Gâr. Mae rhaid bod myfyrwyr wedi ymgeisio trwy UCAS a bydd angen iddynt ddyfynnu eu rhif UCAS.

Bwrsariaeth Dilyniant Ysgolion Partner - £300

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyrwyr a symudodd ymlaen yn 2014 o ysgol sy’n gydnabyddedig fel partner, h.y. Ysgol y mae’r Coleg yn cydweithio â hi fel rhan o’r Rhwydwaith 14-19 neu o raglenni ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant neu Goleg Ceredigion.

Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyriwr sydd wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol yn flaenorol.

Bwrsariaeth Cymunedau yn Gyntaf - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyrwyr sydd fel rheol yn byw mewn wardiau Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru (gellir cael rhestr gan Uned Dderbyn y Coleg).

Bwrsariaeth Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2017 i fyfyrwyr sy’n cwblhau o leiaf un modiwl o’u blwyddyn gyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwrsariaeth Gofal Plant - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyrwyr sy’n rhieni â dibynyddion (o dan 16 ac mewn addysg lawn amser) sy’n byw yn yr un cyfeiriad â nhw.

Bwrsariaeth Cwblhad Llwyddiannus - £300

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2017 i fyfyrwyr sy’n cwblhau eu hasesiadau blwyddyn gyntaf (heb unrhyw gyfeirio) ac sy’n symud ymlaen i ail flwyddyn eu cwrs Addysg Uwch llawn amser yn y Coleg (h.y. Gradd, Gradd Sylfaen neu HND).

Anawsterau Penodol yn ymwneud â Chludiant £300

Bydd hon yn talu am bas bws gwerth £300 i’r myfyrwyr hynny sydd ag anawsterau penodol yn ymwneud â chludiant.

Bwrsariaethau Coleg ar gyfer myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn – h.y. myfyrwyr sy’n parhau(Heb fod yn seiliedig ar brawf modd)

Mae nifer gyfyngedig o fwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn, sy’n byw yn y Gymuned Ewropeaidd ac sydd wedi cofrestru ar Gwrs Addysg Uwch llawn amser yn y Coleg (h.y. Gradd, Gradd Sylfaen neu HND) ac sy’n dal i fynychu ar 1 Chwefror 2017. DS. Bydd myfyrwyrfel arfer yn gymwys ar gyfer hyd at un fwrsariaeth coleg yn unig.

Mae arian y bwrsariaethau hyn yn gyfyngedig - felly po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael un. Gallwch wneud cais yn awr gan ddefnyddio’r ffurflen ar gefn y daflen hon a byddwn yn anfon cadarnhad o’ch cymhwysedd atoch. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl 1 Tachwedd 2015.Mae pob bwrsariaeth yn ddibynnol ar eich bod yn bodloni gofynion mynediad, rheolau a rheoliadau’r Coleg.

Bwrsariaeth Cwblhad Llwyddiannus - £300

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2017 i fyfyrwyr sy’n cwblhau eu hasesiadau ail flwyddyn (heb unrhyw gyfeirio). Mae hon ar gael i fyfyrwyr ail flwyddyn YN UNIG.

Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyriwr sydd wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol yn flaenorol.

Bwrsariaeth Cymunedau yn Gyntaf - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyrwyr sydd fel rheol yn byw mewn wardiau Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru (gellir cael rhestr gan Uned Dderbyn y Coleg).

Bwrsariaeth Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2017 i fyfyrwyr sy’n cwblhau o leiaf un modiwl o’u hail neu drydedd flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwrsariaeth Gofal Plant - £500

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2017 i fyfyrwyr sy’n rhieni â dibynyddion (o dan 16 ac mewn addysg lawn amser) sy’n byw yn yr un cyfeiriad â nhw.

Anawsterau Penodol yn ymwneud â Chludiant £300

Bydd hon yn talu am bas bws gwerth £300 i’r myfyrwyr hynny sydd ag anawsterau penodol yn ymwneud â chludiant.

SUT I WNEUD CAIS

Mae arian y bwrsariaethau hyn yn gyfyngedig - felly po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael un. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl 1 Tachwedd 2016. Mae pob bwrsariaeth yn ddibynnol ar eich bod yn bodloni gofynion mynediad, rheolau a rheoliadau’r Coleg.

Ymholiadau at: Heledd Edwards 01554 748383 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.