Debbie Jones

Debbie Jones

Dechreuodd Debbie weithio yng Ngholeg Sir Gâr fel Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu ym mis Medi 2003. Ar ôl gweithio gyda myfyrwyr Lefel Sylfaen am 3 blynedd daeth hi'n Swyddog Lleoliad Gwaith iddynt, gan helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer byd gwaith. Yn 2008 newidodd Debbie ei rôl unwaith eto ac ar hyn o bryd mae hi'n rhan o'r tîm mentora ar Gampws y Graig.
Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.