Filipe Nunes

Filipe Nunes

Mae Filipe wedi bod yn gweithio yn y coleg mewn amrywiol rolau ers dros 19 o flynyddoedd; mae e wedi bod yn Swyddog Cyswllt a Chymorth ers mis Tachwedd 2010 dros gampysau Myrddin yn bennaf, sef Pibwrlwyd a Ffynnon Job.

Yn ystod ei amser yn y coleg mae e wedi cwblhau llawer o gyrsiau gan gynnwys Gradd Anrhydedd BA mewn Rheolaeth a Busnes. Tu allan i'r coleg mae e'n mwynhau treulio amser gyda'i blant ac mae hefyd yn hoffi cadw'n heini. Mae e'n gefnogwr a gwyliwr chwaraeon brwd ac mae'n hoffi gwylio rygbi yn arbennig, gan ddilyn tîm rygbi'r Scarlets. Mae e hefyd yn ffan mawr o dîm pêl-droed Manchester United.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.