Jamie Davies

Jamie Davies

Mae Jamie wedi cael ei gyflogi gan y coleg ers 2006 pan ddechreuodd weithio yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn delio'n bennaf gyda chyllid myfyrwyr a materion llety. Mae'n dal i ymwneud â'r rhain yn awr yn ogystal â holl agweddau eraill Cefnogi Dysgwyr gan gynnwys diogelu, Llais y Dysgwr, rheoli ymddygiad ac ati.

Roedd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman hyd at Safon Uwch ac mae wedi ennill cymwysterau Addysg Uwch trwy Goleg Sir Gâr. Roedd ei gefndir gwaith cyn gweithio yn y coleg yn cynnwys maes recriwtio gweithwyr cyflogedig a rheoli rhaglenni profiad gwaith ar gyfer disgyblion yn un o asiantaethau mawr y llywodraeth. Tu allan i'r coleg mae Jamie'n mwynhau treulio amser gyda'i deulu a gwylio pêl-droed a rygbi, yn arbennig ei dîm lleol sef yr Aman.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.