Martin Flear

Martin Flear

Mae Martin wedi bod yn gweithio fel Mentor yng Ngholeg Sir Gâr ers mis Tachwedd 2009. Mae ei wybodaeth a'i brofiad yn ardderchog yn ogystal â'i allu i adeiladu perthnasau gwaith cryf gyda'i ddysgwyr. Mae Martin yn ddwyieithog yn y Gymraeg a Saesneg ac mae'n mwynhau gweithio gyda grwpiau gan hyrwyddo a datblygu sgiliau newydd a defnydd o'r iaith Gymraeg.

Cyn hyn roedd yn gweithio fel swyddog Addysg Ieuenctid mewn partneriaeth rhwng y Fenter Iaith a Chyngor Sir Caerfyrddin. Mae gan Martin radd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg o Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â chymwysterau Gwaith Ieuenctid niferus. Yn ei amser sbâr mae Martin yn driathletwr brwd ac yn gystadleuydd yn yr ornest Ironman, sy'n codi arian ar gyfer elusennau lleol lle y bo'n bosibl

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.