Matthew Morgan

Matthew Morgan

Dechreuodd Matthew yng Ngholeg Sir Gâr ym mis Tachwedd 2009 fel rhan o'r tîm mentora ac mae wedi cefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddygymod ag ystod o anawsterau personol a chymdeithasol. Cyn hyn gweithiodd Matthew mewn amrywiaeth o leoliadau gwaith ieuenctid, gan gynnwys nifer o glybiau ieuenctid ac mewn darpariaeth cwricwlwm amgen o'r enw'r prosiect Smart.

Mae Matthew yn wirioneddol hoffi'r gwaith y mae wedi bod yn rhan ohono ers cyhyd ond mae hefyd wedi mwynhau'r hyblygrwydd sy'n perthyn i'r rôl. Mae e wedi bod yn rhan o'r gwaith o drefnu llawer o weithgareddau awyr agored gyda phobl ifanc er mwyn hybu eu lefelau hyder ac ymgysylltu â nhw'n anffurfiol, ac mae Matthew wedi dwlu ar bob munud ohono. Ym mis Medi 2014 cymerodd Matthew rôl newydd fel Cydlynydd Mentoriaid Cymorth Dysgu ac mae wedi mwynhau'r her yn fawr iawn. Er mai cydlynu'r tîm y mae Matthew bellach, mae'n dal i gysylltu'n rheolaidd â'r myfyrwyr hefyd. Yn ei amser sbâr mae Matthew yn cadw'n actif trwy hyfforddi pêl-droed yn lleol ac mae hefyd yn mwynhau cerdded.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.