Tanya Knight

Tanya Knight

Mae Tanya wedi gweithio gyda phobl ifanc am dros 20 mlynedd, ac mae 15 o'r rhain wedi bod yma yng Ngholeg Sir Gâr. Cyn hynny, treuliodd Tanya lawer o flynyddoedd yn gweithio ac yn teithio dramor cyn ennill gradd BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Busnes. Mae Tanya wedi bod yn cynnig cefnogaeth fel mentor yng Ngholeg Sir Gâr am dros 10 mlynedd ac mae hi'n parhau i fwynhau'r heriau a'r gwobrau a ddaw gyda'r rôl yn feunyddiol.

Ar ôl ennill Tystysgrif Addysg i Raddedigion (PGCE) mae Tanya hefyd wedi treulio'r 9 mlynedd ddiwethaf fel darlithydd rhan-amser yn y coleg. Pan nad yw'n gweithio mae Tanya yn mwynhau teithio, bod yn actif, yr awyr agored a threulio amser gyda'r teulu a ffrindiau.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.