Hafan

Hafan

Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn rhan bwysig o ethos Coleg Sir Gâr. Mae’r coleg yn ymwybodol o’r manteision o gael sgiliau dwyieithog yn y byd addysg, y byd gwaith ac mewn bywyd yn gyffredinol.

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr ddilyn rhai cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg a rhai yn ddwyieithog. Mae rhai unedau Cymraeg er enghraifft 'Defnyddio'r Gymraeg gyda chleientiaid a chwsmeriaid' yn rhan o raglenni dygu'r myfyrwyr fe u bod yn cael y cyfle i ddysgu peth Cymraeg sylfaenol. Mae yna hefyd nifer o gyfleoedd cymdeithasol ac allgyrsiol i fyfyrwyr yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â Dr Lowri Morgans – Rheolwr Iaith Gymraeg y Coleg ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01554 748045 neu Cerith Davies Swyddog Cyswllt Myfyrwyr – Iaith Gymraeg ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01554 748338.

 

Sport

Sport

Adult Learning

Adult Learning

14-19 Learners

14-19 Learners

Higher Education

Higher Education

Campuses

Campuses

Library

Library

Connect with us

  •               

  • Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Gymraeg. Newidiwch y dewis iaith ar dop y dudalen i gael mynediad.