Skip to main content
Vimeo
Croeso i Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion
Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth
PlayPlay

Ysbrydoli Dysgwyr.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Bywyd Myfyrwyr a cyfleusterau

Safon Uwch

Wedi’i leoli ar gampws y Graig, mae 6ed Sir Gâr yn cynnig 32 o bynciau Safon Uwch, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU.

Cyrsiau Galwedigaethol

Mae cyrsiau galwedigaethau yn cyfuno cymysgedd o theori a dysgu ymarferol a gallant gynnwys profiad gwaith hefyd.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau'n ffordd i ennill arian wrth i chi ddysgu. Rydych chi'n gallu cael profiad a chymwysterau tra eich bod yn gweithio.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae dîm cymorth pwrpasol i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac anghenion meddygol . Cynllunnir yr holl gymorth i feithrin eich annibyniaeth.

Porthiant newyddion

Medi 28, 2023

Myfyrwraig Raddedig ar restr fer Gwobr arddangosfa fawreddog Trinity Buoy Wharf

in Welsh News

by Marketing

Myfyrwraig Raddedig ar restr fer Gwobr arddangosfa fawreddog Trinity Buoy Wharf Mae myfyrwraig raddedig o…
Medi 22, 2023

Myfyrwyr Safon Uwch yn gweithio gyda gwneuthurwr printiau rhyngwladol yng ngweithdy MiniPrint Cymru

in Welsh News

by Marketing

Myfyrwyr Safon Uwch yn gweithio gyda gwneuthurwr printiau rhyngwladol yng ngweithdy MiniPrint Cymru Print 1…
Medi 21, 2023

Myfyrwraig Raddedig mewn ymddygiad a lles anifeiliaid yn ennill gwobr Ysbrydoli

in Welsh News

by Marketing

Myfyrwraig Raddedig mewn ymddygiad a lles anifeiliaid yn ennill gwobr Ysbrydoli Mae myfyrwraig raddedig o…

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.