Galluogi'r Bar Hygyrchedd
College Video 2020
YMA O HYD!
YMA O HYD!
YMA O HYD!
blockbackground
Gwnewch Gais Nawr

Cofrestrwch ar ein cyrsiau Addysg Bellach heddiw!

previous arrow
next arrow

Cyrsiau.

Tudalen Hafan.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Dewiswch eich llwybr eich hun.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                      

 

Cysylltwch â ni

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522. 
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.