Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Designer
Rhan Amser

Gydag ystod eang o gyrsiau rhan-amser i ddewis ohonynt,
mae rhywbeth at ddant pawb

WorldSkills
Myfyrwyr yn ennill medalau
yn rownd derfynol UK Skills
Llongyfarchiadau i'n henillwyr medalau!
Omicron
Llywodraeth Cymru
Omicron variant
Amrywiolyn Omicron
previous arrow
next arrow

Cyrsiau.

Tudalen Hafan.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Dewiswch eich llwybr eich hun.

Ysbrydoli Dysgwyr

Cysylltwch â ni

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522. 
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.