Skip to main content
Vimeo
Croeso i Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion
Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth
PlayPlay

Ysbrydoli Dysgwyr.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Bywyd Myfyrwyr a cyfleusterau

Safon Uwch

Wedi’i leoli ar gampws y Graig, mae 6ed Sir Gâr yn cynnig 32 o bynciau Safon Uwch, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU.

Cyrsiau Galwedigaethol

Mae cyrsiau galwedigaethau yn cyfuno cymysgedd o theori a dysgu ymarferol a gallant gynnwys profiad gwaith hefyd.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau'n ffordd i ennill arian wrth i chi ddysgu. Rydych chi'n gallu cael profiad a chymwysterau tra eich bod yn gweithio.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae dîm cymorth pwrpasol i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac anghenion meddygol . Cynllunnir yr holl gymorth i feithrin eich annibyniaeth.

Porthiant newyddion

Tachwedd 27, 2023

Hygrove Homes yn cefnogi academïau chwaraeon y coleg

in Welsh News

by Marketing

  Mae academïau chwaraeon Coleg Sir Gâr yn falch o gyhoeddi partneriaeth gyda Hygrove Homes,…
Tachwedd 22, 2023

Myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn Ymuno â Chyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer rhaglen Llysgennad Twristiaeth Arloesol

in Welsh News

by Marketing

Myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn Ymuno â Chyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer rhaglen Llysgennad Twristiaeth…
Tachwedd 22, 2023

Darlithydd prifysgol yn ysbrydoli myfyrwyr i greu dyfodol mewn peirianneg deunyddiau

in Welsh News

by Marketing

Darlithydd prifysgol yn ysbrydoli myfyrwyr i greu dyfodol mewn peirianneg deunyddiau Mae uwch-ddarlithydd mewn meteleg…

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.