Dwyieithrwydd.

Wrth i'r coleg baratoi ei fyfyrwyr ar gyfer gweithle’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt, byddwch yn profi amgylchedd dysgu dwyieithog.  Cewch eich annog a’ch cefnogi i gynnal a gwella eich sgiliau Cymraeg o fewn eich rhaglen ddysgu ac yn ystod eich lleoliadau gwaith fel rhan o ddatblygiad eich cyflogadwyedd.

Yn ogystal, bydd llawer o gyfleoedd i roi eich sgiliau Cymraeg ar waith yn ystod gweithgareddau cymdeithasol a drefnir yn rheolaidd ar bob campws, sy’n dathlu ein hunaniaeth Gymreig ac amrywiaeth ddiwylliannol y coleg. Hefyd, gallwch gymryd rhan mewn ymweliadau a digwyddiadau er mwyn profi’r defnydd o’r Gymraeg mewn amrywiol gyd-destunau yn ein cymunedau lleol.

Foto: Jessica Thomas

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN