Skip to main content

Dewch i gwrdd ag anogwyr cyflogadwyedd y coleg

Dewch i gwrdd â Ffion Fox a Becky Timbrell, anogwyr cyflogadwyedd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion. Maen nhw yma i’ch helpu ac i’ch cefnogi o fewn pob un o’r sectorau cyflogadwyedd, o lwybrau gyrfa i ddod o hyd i waith a phopeth yn y canol.

Mae Ffion a Becky wedi ateb yr holl gwestiynau a allai fod gennych o ran cymorth cyflogadwyedd yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion a dyma’r hyn oedd ganddynt i’w ddweud.

 Beth ydych chi’n ei gynnig i fyfyrwyr?

Rydyn ni’n cynnig cymorth 1:1, gweithdai a digwyddiadau - o fewn y rhain rydyn ni’n cynnig ystod o gymorth o greu/diwygio eich CV, gwneud cais am waith rhan-amser / llawn amser i’ch helpu i ddod o hyd i’ch llwybr gyrfa, boed hynny’n golygu parhau â’ch addysg yng Ngholeg Sir Gâr, Coleg Ceredigion, y brifysgol neu fynd yn syth i waith.  Gallwn helpu gyda nodi eich sgiliau cyflogadwyedd a datblygu eich hun.

Byddwn yn cynnal digwyddiadau gyda busnesau a chyflogwyr lleol felly cewch gwrdd â’r rheiny sydd yn eich diwydiant dewisol.  Dros yr ychydig fisoedd nesaf, efallai byddwn hefyd yn dod i mewn i’ch dosbarth i gwrdd â chi ac i gyflwyno gweithdai i ddatblygu eich sgiliau fel technegau cyfweliad, positifrwydd a chymhelliant.

Os yw myfyriwr yn cael problemau gyda chwrs neu angen help o ran ei gam nesaf ar ôl y coleg, sut allwch chi ei helpu?

Os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cwrs presennol, neu os oes angen unrhyw gyngor cyffredinol arnoch ynglŷn â’ch camau nesaf, gallwn gwrdd 1 i 1 yn gyfrinachol lle gallwn gael sgwrs am eich opsiynau.  Yn ogystal, gallwn gyflwyno gwahanol gyfleoedd a phrofiad i chi, lle gallwch archwilio trywydd a llwybrau gwahanol. 

Sut all myfyrwyr gysylltu â chi / ym mha ystafell y gallant ddod o hyd i chi?

Os dymunwch gysylltu â ni, gallwch naill ai anfon e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ein cyfeiriad e-bost ar y cyd Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Os ydych yn y Graig, yna fel arfer rydym yn yr Uned Dderbyn, ond byddwn yn cynnal cyfarfodydd 1 i 1 yn D4.  Os ydych ar unrhyw gampws arall, byddwn yn cadw ystafell ymlaen llaw, felly anfonwch e-bost atom i drefnu sgwrs!

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.