Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Safon Uwch neu Gwrs Galwedigaethol?

MAE LLAWER O FYFYRWYR YN ANSICR A DDYLENT ASTUDIO AR LWYBR SAFON UWCH TRADDODIADOL NEU DDEWIS CYMHWYSTER GALWEDIGAETHOL MEGIS DIPLOMA CYNTAF NEU GENEDLAETHOL.

Mae Safon Uwch i raddau helaeth yn gwrs academaidd sy’n seiliedig ar arholiadau ac ystyrir y llwybr hwn yn gam tuag at fynd i brifysgol. Fodd bynnag, mae’n well gan nifer o fyfyrwyr ffordd fodiwlaidd a chryno o astudio sy’n seiliedig ar aseiniadau. Mae Diploma Cenedlaethol yn gyfwerth â thri Safon Uwch a chaiff ei dderbyn gan nifer o brifysgolion a chyflogwyr. Fodd bynnag, mae’n dibynnu mewn gwirionedd ar ddull dysgu’r myfyriwr a’i ddyheadau er mwyn gweld pa gymhwyster sydd orau iddo.

I glywed dwy ochr y ddadl, dyma ein myfyrwyr sy’n gallu dweud mwy wrthych am eu profiadau.