Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy

Cwrs profwyr MOT (Dosbarthiadau 4 & 7)

Cymhwyster i ddod yn Brofwr MOT. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster cerbydau modur Lefel 3 neu gyfwerth.

Mae ein cymhwyster 4 diwrnod Profwr MOT mewn Cerbydau Ysgafn wedi’i anelu’n benodol at y rheiny sydd am ddod yn brofwyr MOT ar gyfer dosbarthiadau 4 a 7.

Mae cwblhau’r cwrs hwn yn cynnwys asesiad terfynol y DVSA a arsylwir, er mwyn cyflawni’r Dystysgrif Cymhwysedd yn llwyddiannus, a fydd yn galluogi’r rheiny sy’n gofrestredig i ddod yn brofwyr enwebedig.

Yn y rhaglen hon ceir cynnwys sydd wedi’i awdurdodi a’i gymeradwyo i adlewyrchu’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer profwyr MOT.

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  4 diwrnod
 • Pris
  £450
 • Dyddiad Dechrau
  17eg - 20fed Chwefror
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig