Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy

Gwybodaeth Hybrid Lefel 2

Dylai pob gweithiwr proffesiynol atgyweirio cerbydau fynychu hyfforddiant cyn ceisio gwasanaethu neu atgyweirio unrhyw gerbyd hybrid neu drydan, o wybod y gweithdrefnau diogelwch critigol y mae rhaid cadw atynt yn ystod gwaith cynnal a chadw.  Mae hyn yn hanfodol, nid yn unig er mwyn diogelwch y technegydd, ond unrhyw weithwyr cyflogedig neu gwsmeriaid a all ddod i gysylltiad â’r cerbyd tra yn y gweithdy.

Cynlluniwyd cynnwys y cymhwyster hwn i roi’r wybodaeth sydd ei hangen i’r dysgwyr i weithio’n ddiogel o gwmpas cerbydau Trydan/Hybrid y gall fod difrod ganddynt neu y gallant fod wedi cael difrod i’w systemau ynni uchel/trydanol, yn ystod sefyllfaoedd brys ac achub.

O ganlyniad, bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn ennill gwybodaeth greiddiol sylweddol a’r gallu i weithio’n ddiogel o gwmpas cerbydau Trydan/Hybrid ond nid eu cynnal a’u cadw.

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  2 diwrnod
 • Pris
  £395
 • Dyddiad Dechrau
  3rd Chwefror - 6th Chwefror
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig