Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyn chwaraewr yr academi rygbi yn chwarae i Gymru am y tro cyntaf

Fel y cyhoeddwyd yn ddiweddar yn Undeb Rygbi Cymru (WRU) ar-lein, Sam Parry yw chwaraewr diweddaraf Coleg Sir Gâr i raddio i anrhydeddau llawn gyda Chymru.

Mae Academi Rygbi Coleg Sir Gâr wedi bod yn faes hyfforddi ar gyfer llawer o chwaraewyr Cymru ers y flwyddyn 2000 a gyda hyfforddwyr profiadol, craff wrth ei llyw, mae'r broses yn llwyddiant parhaus.    

Ymddangosodd Parry yn ei brawf cyntaf yn y gêm gyfeillgar a gollwyd yn erbyn Ffrainc yn ddiweddar, ac roedd ei weld yn rhedeg allan yn y Stade de France i eilyddio Elias, yn foment falch i gyfarwyddwr rygbi’r coleg, Euros Evans.

Dywedodd Euros Evans, a wnaeth y penderfyniad hollbwysig o newid Parry o’r rheng ôl i fachwr, wrth Undeb Rygbi Cymru:  “Roedd Sam yn grwt da, roeddem yn ei adnabod fel 'big Sam Parry!'  Roedd yn hyfryd iddo ymddangos am y tro cyntaf ac roedd gennym bump o fechgyn Sir Gâr ymhlith y 23 o Gymru yn Ffrainc.

“Roedd yn fawr o gorffolaeth bob amser ac roedd yn gryf iawn ond nid oedd yn ddigon tal i fod yn rhif chwech neu rif wyth o’r radd flaenaf, rwyf bob amser wedi dweud ei bod yn well bod yn fachwr mwy tal na chwaraewr rheng ôl bach.

“Chwaraeodd Sam i mi yn Llangennech yna yn Llanymddyfri a chredaf mai dim ond am ddau fis yr oedd yn Llanymddyfri cyn i’r Dreigiau weld rhywbeth roeddent yn ei hoffi ynddo.”

Yng ngharfan bresennol Cymru mae’r cyn-chwaraewyr academi Coleg Sir Gâr Gareth Davies, Samson Lee, Ryan Elias a Josh Adams ond dros y blynyddoedd mae chwaraewyr eraill wedi cynnwys Adam Jones, Aled Davies, Lou Reed, Gavin Evans, Scott Williams, Rob McCusker, Samson Lee, Adam Warren, Gareth Davies a Josh Adams.

Mae academi rygbi Coleg Sir Gâr wedi cynhyrchu cyfanswm o 38 o chwaraewyr ar gyfer tîm cyntaf y Scarlets, 11 o chwaraewyr rhyngwladol hŷn Cymru a 13 o chwaraewyr saith bob ochr Cymru gan gynnwys y capten presennol Luke Treharne.

Dywedodd Parry wrth Undeb Rygbi Cymru: “Roedd yn wych ymddangos am y tro cyntaf ... doedd dim ots os oedd 80,000 o bobl yno neu neb yno, byddai’r teimlad wedi bod yr un peth, rwy’n hapus iawn.”

Cydnabyddiaethau Delweddau Undeb Rygbi Cymru (Sam Lloyd Parry) y Scarlets (Euros Evans)