Skip to main content

Cyrsiau Galwedigaethol

Amaethyddiaeth & Peirianneg Amaethyddol

Anifeiliaid a Ceffylau Astudiaethau

Celf a Dylunio

Fodurol

Yr Amgylchedd Adeiledig

Busnes

Gofal & Gofal Plant

Arlwyo & Lletygarwch

Cyfrifiadura

Diwydiannau Creadigol

Peirianneg

Trin Gwallt & Therpi Harddwch

Chwaraeon

Gwasanaethau Cyhoeddus

Teithio a Thwristiaeth

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.