Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Celf a Dylunio
Pryd
Dydd Mercher 25 Tachwedd 5-7.30pm
Gweld ein Cyflwyniad
Trosolwg o’r Cwricwlwm
Slider

Trosolwg o’r Campws

Dolenni i gyflwyniadau byw a sesiwn Holi ac Ateb gan diwtoriaid cwrs

Cofrestrwch yma i gymryd rhan …

Ar ôl i chi gofrestru, byddwn ni’n cysylltu â chi gydag amserau i ymuno â chyflwyniadau byw a sesiynau holi ac ateb gyda thiwtoriaid cwrs.

Edrychwn ymlaen at eich cwrdd yn fuan!

Ysbrydoli dysgwyr, cyflawni potensial, ennill rhagoriaeth

Mwy amdanom ni

Mae'r Ysgol yn gymuned gyfeillgar, ddynamig a chreadigol sydd ag awyrgylch ‘Ysgol Gelf’ go iawn; ac sydd yn adnabyddus am ei diwylliant cynhwysol a'i pholisi drws agored ar draws adrannau. Rydym yn adnabod ein myfyrwyr ac yn ymdrechu i ddatblygu eu hunigoliaeth. Mae ein dull yn un cytbwys, gan ein bod yn cefnogi myfyrwyr wrth eu herio ar yr un pryd.

Darllen Mwy >>

Sioe 2020 Show

Cofrestr