Skip to main content

Dyfarniad Lefel 3 EAL yn y Gofynion ar gyfer Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

Cost y cwrs: £349.99

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cwrs undydd hwn, dyfarniad lefel 3 achrededig EAL sy’n cwmpasu’r gofynion ar gyfer gosod mannau gwefru cerbydau trydan (EAL 603/3929/9). Mae’n dilyn Cod Ymarfer yr IET ar gyfer Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan a BS 7671.

Mae’r cwrs yn cwmpasu gofynion BS7671 mewn perthynas â'r adran newydd ar fannau gwefru cerbydau trydan, yn trafod sut y gellir cyflenwi'r cyflenwad trydan o gyflenwadau preifat a chyhoeddus. Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall sut i osod y mannau hyn yn unol â BS7671.

Yn ogystal ag ennill achrediad EAL, byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â chyfarpar Rolec, prif wneuthurwr mannau gwefru cerbydau trydan Prydain, ac yn cael tystysgrif Rolec.

Cipolwg

  1 Diwrnod

  Gelli Aur, Llandeilo / Caerdydd, Cymru

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi pasio Gofynion 18fed Argraffiad ar gyfer Gosodiadau Trydan (Rheoliadau). RHAID darparu copïau o dystysgrifau.

Yn ymarferol, rhaid i ymgeiswyr allu gosod a therfynu cebl SWA a chyflawni Gwiriad Cychwynnol ar osodiad trydanol a chwblhau'r holl waith papur cysylltiedig.

Gofynion Mynediad

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi pasio Gofynion 18fed Argraffiad ar gyfer Gosodiadau Trydan (Rheoliadau). RHAID darparu copïau o dystysgrifau.

Dilyniant

Bydd y tystysgrifau EAL a Rolec yn galluogi ymgeiswyr i osod mannau gwefru cerbydau trydan a gwneud cais am gyllid OLEV, sy’n sicrhau grant o £350 am bob gosodiad.

Cost

£349.99

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.