Skip to main content

Dyfarniad Lefel 2 IMI mewn Gweithgareddau Cynnal a Chadw Arferol Cerbydau Trydan/Hybrid

Cost y cwrs: £600

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o’r Rhaglen

Cynlluniwyd cynnwys y cymhwyster hwn i roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i’r dysgwyr i weithio’n ddiogel ar gerbydau Trydan/Hybrid tra’n cyflawni gweithgareddau cynnal a chadw ac atgyweirio arferol (nid cydrannau neu systemau foltedd). Gall hyn gynnwys cerbydau y gall fod difrod neu roedd difrod i’w system ynni uchel/trydanol.

Yn ystod y cwrs byddwch yn cwmpasu:
● Cydrannau a gweithrediad system cerbyd trydan/hybrid
● Peryglon yn gysylltiedig â cherbydau trydan/hybrid
● Sut i leihau’r risgiau i chi’ch hun ac eraill wrth weithio ar gerbydau trydan/hybrid
● Paratoi’r cerbyd yn ddiogel wrth wneud gwaith cynnal a chadw arferol (NID cydrannau neu system foltedd uchel)

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin / SA1, Abertawe

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hyfforddi deuddydd hwn yn addas ar gyfer technegwyr Cerbydau Modur cymwys Lefel 2 sy’n gweithio ar Gerbydau Hybrid/Trydan. Fel cyflogwr, mae gennych gyfrifoldeb am unrhyw un sy'n trin trydan fel rhan o'r rôl.

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hyfforddi deuddydd hwn yn addas ar gyfer technegwyr Cerbydau Modur cymwys Lefel 2 sy’n gweithio ar Gerbydau Hybrid/Trydan. Fel cyflogwr, mae gennych gyfrifoldeb am unrhyw un sy'n trin trydan fel rhan o'r rôl.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Ailosod System Cerbyd Trydan/Hybrid

Cyflwynir gwaharddiad ar werthu ceir a faniau newydd petrol a diesel yn unig yn 2030. Mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar yr angen brys i fecanyddion ceir presennol uwchsgilio er mwyn sicrhau cynaladwyedd a chyflogaeth hir dymor.

Cost

£600

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.