Skip to main content

IMI Lefel 2 a Lefel 3 Cyfunol Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Ailosod Cerbydau Trydan/Hybrid

Cost y cwrs: £750

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o’r Rhaglen

Mae’r cwrs hwn ar gyfer yr unigolyn sy’n bwriadu datblygu ei wybodaeth, a dysgu sut i atgyweirio ac ailosod systemau ar gerbyd Hybrid/Trydan.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn cynnwys dwy uned orfodol EV2.2 ac EV3. Mae EV2.2 yn cwmpasu’r holl sgiliau a gwybodaeth o Ddyfarniad Lefel 2 IMI mewn Cynnal a Chadw Arferol Cerbydau Trydan/Hybrid.

Mae gweithgareddau ac EV3 yn cwmpasu sgiliau mewn:
● gweithio’n ddiogel ar gerbyd trydan/hybrid
● defnyddio gwybodaeth i wneud y dasg
● gwneud atgyweiriadau ar systemau trydanol ynni uchel
● cofnodi gwybodaeth a gwneud argymhellion priodol

O ganlyniad, bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn y llwyddiannus yn ennill gwybodaeth greiddiol a sgiliau sylweddol a’r gallu i dynnu ac ailosod cydrannau foltedd uchel cerbyd Trydan/Hybrid

Cipolwg

  3 Diwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin / SA1, Abertawe

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs tri diwrnod, ymarferol hwn ar gyfer technegwyr Cerbydau Modur Lefel 3 cymwys.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn rhaid i ddysgwyr fod wedi cyflawni eu cymwysterau Lefel 3 Cerbydau Modur a Lefel 2 Atgyweirio ac Ailosod Cerbydau Hybrid Trydan.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 4 IMI mewn Diagnosio, profi ac atgyweirio cerbydau trydan/hybrid a chydrannau (dod yn fuan)

Cyflwynir gwaharddiad ar werthu ceir a faniau newydd petrol a diesel yn unig yn 2030. Mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar yr angen brys i fecanyddion ceir uwchsgilio er mwyn sicrhau cynaladwyedd a chyflogaeth hir dymor.

Cost

£750

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.