Skip to main content

Dyfarniad Lefel 4 IMI mewn Diagnosio, Profi ac Atgyweirio Cerbydau Trydan/Hybrid a'u Cydrannau

Cost y cwrs: £600

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o’r Rhaglen

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddatblygu mewn cysylltiad agos ag arbenigwyr yn y diwydiant, gweithgynhyrchwyr cerbydau trydan, darparwyr hyfforddiant, yr awdurdod gweithredol iechyd a diogelwch a Chyngor Sgiliau Sector IMI. Dyma’r cymhwyster cyntaf o’i fath i fynd i’r afael â gweithio ar systemau a chydrannau cerbydau foltedd uchel cerbydau trydan/hybrid byw. Mae'r cymhwyster yn hanfodol i sicrhau iechyd a diogelwch unigolion sy'n gweithio ar gerbydau trydan/hybrid.

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys gwybodaeth am y peryglon sy'n gysylltiedig ag atgyweiriadau a wneir i gydrannau a systemau trydanol cerbydau foltedd uchel byw. Diben a nod y cymhwyster hwn yw rhoi’r lefel ofynnol o sgiliau a gwybodaeth i dechnegwyr sy’n gweithio ar gerbydau trydan/hybrid er mwyn gwneud gwaith atgyweirio’n ddiogel ar gydrannau a systemau trydanol cerbydau foltedd uchel byw.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin / SA1, Abertawe

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio ar gyfer technegwyr sy'n cynnal a chadw ac yn atgyweirio systemau a chydrannau cerbydau trydan/hybrid foltedd uchel. Mae'n cynnwys y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio ar gydrannau trydanol cerbydau foltedd uchel a systemau cysylltiedig byw.

Fel cyflogwr, mae gennych gyfrifoldeb am unrhyw un sy'n trin trydan fel rhan o'r rôl.

Gofynion Mynediad

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio ar gyfer technegwyr sy'n cynnal a chadw ac yn atgyweirio systemau a chydrannau cerbydau trydan/hybrid foltedd uchel. Mae'n cynnwys y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio ar gydrannau trydanol cerbydau foltedd uchel a systemau cysylltiedig byw.

Fel cyflogwr, mae gennych gyfrifoldeb am unrhyw un sy'n trin trydan fel rhan o'r rôl.

Dilyniant

Calibro Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Awtomataidd
Aerdymheru

Cost

£600

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.