Skip to main content

Gwregys Du Lean Six Sigma

Cost y cwrs: £3,995

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Lean Six Sigma yn cynnig y gorau o fethodolegau Lean a Six Sigma, gan helpu i safoni gwaith, dileu gwastraff a diffygion, gwella boddhad cwsmeriaid, a helpu'r busnes i ddod yn fwy proffidiol. Mae deilydd Gwregys Du Lean Six Sigma ardystiedig yn weithiwr proffesiynol sydd wedi’i hyfforddi ym methodolegau ac offer uwch Lean Six Sigma ac mae’n gyfrifol am arwain prosiectau gwelliant cymhleth ym mhob adran o fewn sefydliad, yn ogystal â hyfforddi a mentora Gwregysau Melyn a Gwyrdd.

Mae’r pynciau a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cynnwys hanfodion Six Sigma, cyflwyniad i lif a galw, cyflwyniad i ystadegau Six Sigma, dadansoddi kano, gallu prosesau, dyluniad arbrofion. Rôl Gwregys Du, rheoli newid, profi rhagdybiaethau data annormal, dadansoddiad atchweliad uwch ac arbrofion ffactoraidd ffracsiynol i enwi ond ychydig.

Gydag arholiad ar ddiwedd y cwrs bydd dysgwyr yn gallu defnyddio amrywiaeth o offer dadansoddol a graffigol sy’n gysylltiedig â Six Sigma ar lefel Gwregys Du. Dewis, defnyddio a dehongli'n gywir y canlyniadau o sawl offeryn dadansoddol craidd a dangos gwybodaeth gadarn o'r defnydd cywir o ddata gwrthrychol mewn prosiectau gwella.

Cipolwg

  10 Diwrnod

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd ar hyn o bryd yn meddu ar dystysgrif Gwregys Gwyrdd ac sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u profiad i’r lefel nesaf. Fodd bynnag, mae’r cwrs hwn hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad. Ar lefel Gwregys Du bydd dysgwyr yn mentora, yn cynghori ac yn cefnogi Gwregysau Melyn a Gwyrdd, ac yn ymgymryd â chyfrifoldebau prosiectau uwch.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs Gwregys Du Lean Six Sigma hwn. Mae’n agored i unigolion sydd ag ychydig neu ddim profiad, sy’n ceisio symud i rôl rheoli prosiectau fel gweithiwr Lean Six Sigma proffesiynol.

Dilyniant

Unwaith y bydd dysgwyr wedi ennill tystysgrif gwblhau ar y cwrs hwn, bydd amrywiaeth o swyddi uwch a swyddi rheoli ar gael gan gynnwys rheolwr gwella prosesau, rheolwr gwelliant parhaus, rheolwr ansawdd. Rheolwr Gwregys Du Six Sigma, cyfarwyddwr sicrhau ansawdd (QA) a chyfarwyddwr gweithrediadau.

Cost

£3,995

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.