Skip to main content

Sylfaen ac Ymarferydd AXELOS PRINCE2 Agile

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cwrs Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 Agile hwn yn ffordd wych i ddysgwyr ymgyfarwyddo â methodoleg Agile mewn ystafell ddosbarth. Mae'r strwythur pedwar diwrnod yn rhoi dealltwriaeth fanwl o ansawdd uchel i ddysgwyr o gysyniadau Agile a gwell dealltwriaeth o sut y cânt eu rhoi ar waith mewn prosiect.

Mae’r pynciau a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cynnwys trosolwg o PRINCE2, trosolwg o PRINCE2 Agile, themâu mewn lleoliad Agile, meysydd ffocws. Prosesau mewn lleoliad Agile, ystyriaethau pellach, efelychydd arholiadau ac astudiaeth achos a gweithgareddau PRINCE2 Agile.

Cyflwynir ein cyrsiau ystafell ddosbarth Rheoli Prosiectau Agile gan hyfforddwyr cymwys sy’n meddu ar brofiad helaeth yn y diwydiant rheoli prosiectau gan ddefnyddio methodoleg Agile. Maent i gyd yn darparu gwybodaeth ddigonol am brosesau damcaniaethol ac ymarferol Agile, gan arddangos eu profiad o 15 o flynyddoedd a mwy yn gweithio ym maes rheoli prosiectau.

Cipolwg

  4 Diwrnod

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn agored i unrhyw un sy’n dymuno ei ddilyn a byddai’n fuddiol iawn i reolwyr prosiectau, gweinyddwyr prosiectau, rheolwyr rhaglenni, penaethiaid newid a llawer mwy.

Gofynion Mynediad

Does dim unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y dystysgrif Sylfaen PRINCE2 Agile ac felly mae’n agored i bawb. Fodd bynnag, bydd angen i ddysgwyr sy’n dymuno dilyn tystysgrif Ymarferydd PRINCE2 Agile fod wedi llwyddo yn un o’r cyrsiau canlynol:

  • Sylfaen PRINCE2 (neu uwch)
  • Sylfaen PRINCE2 Agile
  • Cymhwyster Rheoli Prosiectau (PMQ)
  • Cyswllt Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM)
  • IPMA Lefelau A, B, C a D (Cyfarwyddwr Prosiectau Ardystiedig)

Dilyniant

Bydd ystod eang o swyddi Rheoli Prosiectau yn agored i ddysgwyr sydd wedi cwblhau’r cymwysterau Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 Agile yn llwyddiannus.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.