Skip to main content

Ymgynghorydd Morgeisi CeMAP a Rhyddhau Ecwiti CeRER

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae galw mawr am Ymgynghorwyr Morgeisi, sy’n golygu ei fod yn ddewis gyrfa poblogaidd ar gyfer newidwyr gyrfa, ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gyfarwydd â’r Diwydiant Gwasanaethau Ariannol. Mae 80% o Ymgynghorwyr Morgeisi wedi ennill eu hardystiadau CeMAP ac maent yn gwbl gymwys i roi cyngor. Er mwyn gallu cynnig cyngor ar Forgeisi a rhyddhau ecwiti, yn gyntaf rhaid i unigolion astudio’r cyrsiau CeMAP a CeRER ac wedi hynny, pasio’r arholiadau gofynnol.

Ewch ati i ddysgu’r egwyddorion, y sgiliau a’r technegau angenrheidiol, i allu rhoi cyngor yn gyfreithiol i unigolion fel Ymgynghorydd Morgeisi, gan gynnwys Rhyddhau Ecwiti, sy’n parhau i gynyddu o ran poblogrwydd. Bydd angen i ddysgwyr basio eu harholiadau CeMAP 1, CeMAP 2 a CeMAP 3 yn gyntaf cyn gallu ymgymryd â’u hyfforddiant CeRER.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau gofynnol i ddysgwyr i’w helpu i baratoi ar gyfer eu harholiadau CeMAP 1, CeMAP 2, CeMAP 3, a CeRER, a’u pasio.

Cipolwg

  11 Diwrnod

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Os yw unigolion eisiau dilyn gyrfa fel Ymgynghorydd Morgeisi drwy hyfforddwr arbenigol ac eisiau cynnig gwasanaethau Rhyddhau Ecwiti, bydd y cwrs hyfforddi Ymgynghorydd Morgeisi Proffesiynol hwn yn ddelfrydol ar eu cyfer.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys i sefyll yr arholiadau CeRER, rhaid bod unigolion wedi pasio eu harholiadau CeMAP 1, CeMAP 2 a CeMAP 3 yn gyntaf. Does dim rhagofynion ar gyfer dilyn yr hyfforddiant CeMAP.

Dilyniant

Drwy gwblhau’r cwrs CeMAP llawn a’r cwrs hyfforddi CeRER hefyd, bydd gan ddysgwyr y wybodaeth a’r ardystiadau sydd eu hangen i allu ymarfer fel Ymgynghorydd Morgeisi unrhyw le yn y DU, gan agor ystod eang o gyfleoedd gyrfa. Mae’r rhain yn cynnwys fel Ymgynghorydd Morgeisi, Ymgynghorydd Diogelu, neu gyflogaeth yn y sectorau bancio cyhoeddus a phreifat.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.