Skip to main content

Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes yn ardystiad a gydnabyddir gan y diwydiant, fydd yn dysgu’r sgiliau, y technegau a’r wybodaeth i chi sydd eu hangen ar Ddadansoddwr Busnes yn y farchnad sydd ohoni heddiw.

Datblygwyd y cwrs hyfforddi hwn i roi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi i wella eich sefydliad. Fel Dadansoddwr Busnes, byddwch yn nodi problemau busnes ac yn helpu eich sefydliadau i ddod o hyd i ddatrysiadau i’r problemau hyn, gan eich gwneud yn ased gwerthfawr i unrhyw sefydliad.

Caiff y Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes ei achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, sef y corff achredu arweiniol mewn Dadansoddi Busnes. Mae meddu ar Ddiploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes yn dilysu eich sgiliau ac yn dangos i’ch cyflogwyr bod gennych y wybodaeth, y galluoedd a’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn Ddadansoddwr Busnes.

Cipolwg

  11 Diwrnod

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cymhwyster hwn wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol busnes a TG sydd eisiau dangos bod ganddynt ddealltwriaeth fanwl o'r arferion dadansoddi busnes gorau.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn ond bydd dysgwyr yn elwa o gael rhywfaint o brofiad mewn rôl dadansoddwr busnes neu feddu ar ddealltwriaeth gyffredinol o ddadansoddi busnes.

Dilyniant

Y swydd fwyaf gyffredin i unigolion sydd wedi cwblhau eu Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes yw fel Dadansoddwr Busnes. Gall dysgwyr sy’n cwblhau'r hyfforddiant hwn symud i amrywiaeth o rolau swydd a sectorau, fel Ymgynghori, Rheoli Prosiectau neu Gynllunio Strategol.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.