Skip to main content

Sylfaen AXELOS ITIL gydag Arholiad

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae cwrs Sylfaen ITIL® yn addysgu'r newid diweddaraf i faes llafur a fframwaith rheoli gwasanaethau ITIL® gan AXELOS. Mae’r newid yn adlewyrchu’r trawsnewid digidol, a elwir yn “y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol” neu “Diwydiant 4.0”, y mae’r byd yn mynd trwyddo a sut mae angen cynrychioli hynny trwy i ddarparwyr gwasanaethau alinio eu hunain â strategaethau busnesau ac anghenion cwsmeriaid. Mae ITIL® yn darparu canllawiau cynhwysfawr, ymarferol a phrofedig ar gyfer sefydlu system rheoli gwasanaethau.

Er mwyn deall y cwrs manwl hwn yn well ymdrinnir â phynciau amrywiol gan gynnwys cyflwyniad, cysyniadau allweddol rheoli gwasanaethau, pedwar dimensiwn rheoli gwasanaethau, system gwerth gwasanaethau ITIL® ac egwyddorion arweiniol ITIL®. Y gadwyn gwerth gwasanaethau, arferion rheoli cyffredinol, egwyddorion rheoli gwasanaethau ac egwyddorion rheolaeth dechnegol.

Gyda’r cwrs yn cwmpasu dau ddiwrnod bydd dysgwyr yn cael dealltwriaeth drylwyr o faes llafur newydd Sylfaen ITIL®. Mae llawlyfr swyddogol ITIL® a'r maes llafur swyddogol a ryddhawyd yn ddiweddar gan AXELOS wedi’u cynnwys ym mhris y cwrs sy'n sicrhau y bydd gwybodaeth a chymhwyster y dysgwyr yn gyfredol ac yn berthnasol. Mae’r arholiad wedi’i gynnwys yn y pris a bydd yn cael ei sefyll ar ddiwrnod olaf yr hyfforddiant.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs Sylfaen ITIL® yn addas ar gyfer dysgwyr sydd am ddechrau eu gyrfa ym maes rheoli gwasanaethau TG. Yn ogystal mae’n addas ar gyfer gweithwyr TG presennol sydd am symud i rôl rheoli gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol mewn amrywiol feysydd TG sy’n canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaethau. Oherwydd y newidiadau yn y cymhwyster mae’r cwrs hwn hefyd yn addas i’r rheiny sydd eisoes yn meddu ar y cymhwyster Sylfaen ITIL® ac sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth i gyd-fynd â’r fersiwn ddiweddaraf.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs Sylfaen ITIL®. Fodd bynnag, argymhellir bod dysgwyr yn cwblhau’r darllen a ddarperir cyn dechrau’r cwrs.

Dilyniant

Gallai dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau eraill ar ôl iddynt ennill tystysgrif gwblhau ar gyfer y cwrs hwn.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.