Skip to main content

Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA (CASP+)

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Cwrs Ardystio Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA (CASP+) yn gwrs lefel uwch a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG sydd o ddifrif ynghylch eu sgiliau seiberddiogelwch.

Delfrydol ar gyfer Peirianwyr Diogelwch Rhwydwaith, Penseiri Diogelwch, a Dadansoddwyr Diogelwch, mae’r ardystiad uchel ei barch hwn yn gallu agor drysau i gyfleoedd gyrfa addawol ac arddangos eich ymrwymiad i addysg a datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae cwblhau’r cwrs hwn drwy’r ystafell ddosbarth rithwir dan arweiniad hyfforddwr nid yn unig yn cynnig cyfleustra a hyblygrwydd ond mae hefyd yn sicrhau amgylchedd dysgu real, tra rhyngweithiol, sy’n hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach ac yn caniatáu eglurhadau sydyn.

Cewch fynediad i hyfforddwyr arbenigol sydd wrth law ar bob cam o’r ffordd i ateb cwestiynau a rhoi arweiniad. Gan gwmpasu holl agweddau amcanion arholiad CASP+ a mwy, mae’r cwrs cynhwysfawr hwn wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi sydd eu hangen ar gyfer tasgau’r byd go iawn.

Dyrchafwch eich arbenigedd seiberddiogelwch gydag Ardystiad CASP+  a sefwch allan yn y farchnad TG gystadleuol sydd ohoni heddiw.

Cipolwg

  Cwrs hyfforddi 5 diwrnod o hyd dan arweiniad hyfforddwr

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r Cwrs Ardystio CASP+ wedi’i deilwra’n bennaf ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG sy’n ceisio gwella eu sgiliau a gwybodaeth seiberddiogelwch. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, Beirianwyr Diogelwch Rhwydwaith, Penseiri Diogelwch, Dadansoddwyr Diogelwch, Rheolwyr TG, Cyfarwyddwyr TG, a Gweinyddwyr Rhwydweithiau.

Gofynion Mynediad

Argymhellir cymhwyster CASP+ ar gyfer unigolion sy'n weithwyr TG proffesiynol gydag o leiaf bum mlynedd o brofiad ymarferol mewn diogelwch technegol neu gyda deng mlynedd o brofiad cyffredinol mewn gweinyddu TG.

Dilyniant

Bydd CASP+ yn ychwanegu dilysiad at sgiliau'r dysgwyr wrth iddynt helpu i ateb y galw cynyddol am uwch weithwyr proffesiynol diogelwch TG. Mae gweithwyr TG proffesiynol sydd â chymhwyster Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA (CASP+) fel arfer yn weithwyr proffesiynol technegol profiadol sy'n dymuno parhau i gael eu trochi mewn technoleg yn lle rheoli polisïau a fframweithiau seiberddiogelwch. Bydd dysgwyr yn gallu gweithredu mewn rolau swyddi gan gynnwys Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth, Pensaer Diogelwch, Rheolwr Risg Seiberddiogelwch, Arbenigwr Seiberddiogelwch a Dadansoddwr Risg Seiberddiogelwch. Y cyflog cyfartalog a delir i weithwyr Seiberddiogelwch yn y DU yw £62,500 y flwyddyn.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.