Skip to main content

Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i  unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Croeso i ddechrau eich taith seiberddiogelwch gyda chwrs ardystio CompTIA CySA+ Cyber Dadansoddwr Seiberddiogelwch.

Trwy ystafelloedd dosbarth rhithwir dan arweiniad arbenigol, byddwch yn ymgolli ym myd seiberddiogelwch, gan ddysgu sut i ddiogelu sefydliadau yn effeithiol rhag bygythiadau seiber.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi dealltwriaeth gadarn i chi o ddadansoddi bygythiadau, darganfod tresmasu, ymateb i ddigwyddiadau, ac ymchwiliadau fforensig, i gyd dan arweiniad hyfforddwyr profiadol.

Felly, p'un a ydych chi'n dechrau ar eich gyrfa TG neu'n edrych i wella'ch gwybodaeth bresennol, mae'r cwrs ardystiad CompTIA CySA+ yn garreg sarn berffaith i hyrwyddo'ch gyrfa mewn seiberddiogelwch.

Cipolwg

  Cwrs hyfforddi 5 diwrnod o hyd dan arweiniad hyfforddwr

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs ardystiad CompTIA CySA+ wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion sy'n barod i blymio'n ddwfn i fyd seiberddiogelwch. Os ydych chi newydd ddechrau neu'n ystyried gyrfa ym maes seiberddiogelwch, mae'r cwrs hwn yn ddewis ardderchog. Ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio ym meysydd TG a rhwydweithio, gall y cwrs hwn ddarparu llwybr carlam i seiberddiogelwch, gan roi'r wybodaeth a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i wneud trawsnewidiad cyflym a llwyddiannus.

Gofynion Mynediad

Mae dealltwriaeth sylfaenol o gyfrifiaduron a rhwydweithiau yn fuddiol. Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol gan fod y cwrs yn ymdrin yn fanwl â'r holl bynciau.

Dilyniant

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn galluogi dysgwyr i weithio mewn amrywiaeth o swyddi gan gynnwys Dadansoddwr Diogelwch TG, Arbenigwr Seiberddiogelwch, Dadansoddwr Bygythiadau, Peiriannydd Diogelwch a Dadansoddwr Bregusrwydd a Seiberddiogelwch.

Cost

£750

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i  unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.