Skip to main content

Hanfodion TG CompTIA (ITF+)

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Tystysgrif Hanfodion TG CompTIA ITF+ yn darparu sgiliau a gwybodaeth TG hanfodol, sylfaenol, ac yn darparu pwynt mynediad i ardystiadau CompTIA pellach, mwy datblygedig, megis Ardystiadau CompTIA A+, Network+, a Security+.

Trwy gydol y cwrs hwn byddwch yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Cysyniadau a Therminoleg TG
  • Isadeiledd
  • Ymgeiswyr a Meddalwedd
  • Datblygu Meddalwedd
  • Hanfodion Cronfeydd Data
  • Diogelwch

Bydd y cwrs hwn yn helpu dysgwyr i benderfynu ai gyrfa mewn TG yw'r dewis iawn iddynt tra'n eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth ehangach o TG, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol nad ydynt yn dechnegol.

Cipolwg

  Cwrs hyfforddi 5 diwrnod o hyd dan arweiniad hyfforddwr

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Unigolion sy'n dymuno cychwyn ar yrfa mewn TG ond sy'n newydd i'r diwydiant hwn, dyma'r lle gorau i unigolion ddechrau. Mae'r ardystiad hwn yn cwmpasu pynciau hanfodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG lefel mynediad gan gynnwys ymwybyddiaeth o ddiogelwch, swyddogaethau systemau gweithredu cyffredin a sefydlu cysylltedd rhwydwaith. Byddai'r cwrs hwn hefyd yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n ystyried gyrfa mewn TG, gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn meysydd sy'n gofyn am ddealltwriaeth eang o TG a staff Gweithrediadau, Gwerthu a Marchnata mewn sefydliadau TG.

Gofynion Mynediad

Y cwrs hwn yw’r man cychwyn perffaith ar gyfer gyrfa yn y diwydiant TG.

Dilyniant

Trwy ennill Tystysgrif Hanfodion TG CompTIA ITF+, bydd dysgwyr yn gallu dangos i gyflogwyr eu bod yn gallu rheoli'r offer TG y mae eu sefydliad yn penderfynu eu rhoi ar waith, tra’n arddangos eu sgiliau technolegol, gan eu gwneud yn gaffaeliad i'r busnes. Yr ardystiad hwn yw'r cam cyntaf tuag at yrfa mewn TG ac ochr yn ochr ag ardystiadau CompTIA eraill, gall dysgwyr weithio mewn rolau swyddi megis Dadansoddwr Cymorth TG Iau, Technegydd Cymorth TG, Peiriannydd Rhwydwaith Iau, Datblygwr Meddalwedd Iau a Dadansoddwr Busnes Iau.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.