Skip to main content

CompTIA Network+

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r ardystiad CompTIA Network+ yn gymhwyster gwerthwr-niwtral a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG sy’n arbenigo mewn offer a thechnolegau rhwydweithio. Mae'r cwrs Network+ yn dilysu arbenigedd y dysgwyr i ddylunio a gweithredu rhwydweithiau gweithredol a sut y gallant ffurfweddu, rheoli a chynnal dyfeisiau rhwydweithiau yn seiliedig ar dechnolegau rhwydweithio uwch.

Cwmpesir pynciau amrywiol yn y cwrs hwn gan gynnwys hanfodion rhwydwaith cyfrifiadurol, y model cyfeirio OSI, cydrannau rhwydwaith, technoleg ether-rwyd, llwybro pecynnau IP a Rhwydweithiau Ardal Eang (WANs). Mae pynciau eraill a gwmpesir yn cynnwys technolegau diwifr, optimeiddio rhwydwaith, rheoli a diogelwch rhwydwaith, polisïau rhwydwaith ac arferion gorau a datrys problemau rhwydwaith.

I gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd angen i ddysgwyr gwblhau arholiad sy'n cwmpasu'r holl bynciau a gynhwysir yn y cwrs hwn. Mae’n rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i ddysgwyr ddatblygu eu gyrfaoedd yn y diwydiant TG.

Cipolwg

  5 Diwrnod

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dechrau yn y diwydiant TG neu unigolion profiadol sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant TG sydd eisiau symud ymlaen i swyddi eraill.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn felly gall unrhyw un sydd am ddechrau neu ddatblygu eu gyrfa yn y diwydiant TG ddilyn y cwrs hwn.

Dilyniant

Bydd cwrs ar-lein Swyddogol CompTIA Network+ yn helpu dysgwyr i weithredu mewn rolau swyddi TG lluosog gan gynnwys Technegydd Rhwydwaith, Gweinyddwr Rhwydwaith, Cymorth Rhwydwaith, a Desg Gymorth TG.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu ReAct ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.