Skip to main content

CompTIA A+

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

CompTIA A+ (Computing Technology Industry Association) yw'r ardystiad sy'n arwain y diwydiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG.  Gydag ardystiad CompTIA A+, gallwch fod yn hyderus bod gennych y wybodaeth a'r sgiliau i lunio, cynnal, datrys problemau a chefnogi unrhyw amgylchedd cyfrifiadurol.

Mae'r cwrs ystafell ddosbarth rithwir dan arweiniad hyfforddwr yn eich galluogi i ennill eich ardystiad CompTIA A+ heb orfod mynychu dosbarthiadau corfforol.  Mae'r ystafelloedd dosbarth rhithwir yn darparu'r un cyfarwyddyd ac ardystiad o ansawdd â chyrsiau ystafell ddosbarth traddodiadol gyda chyfleustra a hyblygrwydd ychwanegol.

Rydym yn darparu amrywiaeth o adnoddau i'n myfyrwyr megis profion ymarfer a deunyddiau astudio.  Mae gennym hefyd hyfforddwyr profiadol wrth law sydd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a darparu cefnogaeth barhaus trwy gydol y cwrs.

Gyda'r cwrs CompTIA rhithwir, gallwch astudio o gysur eich cartref neu weithle eich hun - unrhyw bryd, unrhyw le!  Felly pam aros?  Ewch ati i ardystio heddiw a chychwyn ar eich taith i ddod yn weithiwr proffesiynol TG cymwys.

Cipolwg

  Cwrs hyfforddi 5 diwrnod o hyd dan arweiniad hyfforddwr

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae cwrs ardystio CompTIA A+ yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno lansio gyrfa yn y sector technoleg gwybodaeth (TG).  Waeth beth fo'ch cefndir neu lefel eich profiad, mae'r cwrs hwn yn garreg sarn tuag at yrfa werth chweil a llewyrchus mewn TG.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad i gofrestru ar y cwrs Pecyn CompTIA. Felly, mae’n addas ar gyfer Technegwyr TG profiadol a dechreuwyr llwyr sydd â diddordeb mewn technoleg gwybodaeth sy’n cael eu hannog i gofrestru ar y cwrs hwn i loywi eu sgiliau presennol a dysgu rhai newydd.

Dilyniant

Mae achrediadau CompTIA yn cael eu cydnabod fel ardystiadau sy'n arwain y diwydiant ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno lansio gyrfa TG lwyddiannus.  Gall pasio eich arholiadau ardystio CompTIA agor amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa yn y sector TG.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.