Skip to main content

Tystysgrif Cymhwysedd A2 (A2 CofC) Cymeradwyir gan y CAA

Cost y cwrs: £99

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Tystysgrif cymhwysedd peilot o bell yw Tystysgrif Cymhwysedd A2 a fwriedir i sicrhau gweithrediad diogel awyrennau di-griw yn agos at bersonau anghyfrannog. Mae’r dystysgrif yn sicrhau lefel briodol o wybodaeth o’r gostyngiadau technegol a gweithrediadol ynghylch risg daearu (y risg o’r awyren ddi-griw yn taro person) ac mae’n caniatáu hedfan drôn marc C2 o fewn Isgategori A2 y Categori Agored yn hedfan 30m i ffwrdd o bersonau anghyfrannog (5m mewn modd cyflymder-isel).

Mae’r cwrs hwn yn gyfan gwbl ar-lein, gyda phedwar modiwl a astudir yn eich amser a’ch gofod eich hun. Ar ôl cwblhau’r pedwar modiwl, byddwch yn cwblhau arholiad ar-lein dwy awr o hyd.

Mae'r pynciau a gwmpesir yn cynnwys:
● Cyflwyniad i A2 CofC
● Meteoroleg
● Perfformiad Hedfan UAS
● Egwyddorion Gweithredu

Yn ystod y cyfnod pontio (tan 31ain Rhagfyr 2022) bydd yr A2 CofC yn caniatáu i’r RP hedfan drôn etifeddol gyda MTOM o <2kg 50m i ffwrdd o bersonau anghyfrannog o fewn Isgategori A2 y Categori Agored ac yn caniatáu i’r RP hedfan drôn etifeddol gyda MTOM <500g o fewn Isgategori A1 y Categori Agored.

Cipolwg

 1 Diwrnod

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Dechreuwyr llwyr sy’n dymuno gweithredu dronau.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Dilyniant

Mae pob diwydiant yn gweld Dronau yn cael eu defnyddio fwyfwy i gasglu data byw. Mae cipolygon o'r awyr yn gwella olrhain cynnydd ac yn caniatáu dal problemau'n gynnar. Gall unigolion sy'n ennill gwybodaeth yn y maes hwn wella eu cyflogadwyedd ac ychwanegu pwyntiau allweddol at eu CV.

Dilyniant o’r cwrs hwn yw i Hyfforddiant Hedfan Sylfaenol/trwydded (GVC).

Cost

£99

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.