Skip to main content

Tystysgrif Llinell Olwg Weledol Gyffredinol (VLOS) (GVC) Cymeradwyir gan y CAA

Cost y cwrs: £650

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Datblygwyd y Dystysgrif Llinell Olwg Weledol Gyffredinol ar gyfer gweithredu drôn gyda MTOM o <25kg o fewn y Categori Penodol. Ar gwblhau’r GVC yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud cais i Awdurdod Hedfan Sifil y DU i gael eich Awdurdodiad i Weithredu.

Mae'r pynciau a gwmpesir yn cynnwys:

  • Modiwlau Cyn-dysgu Ar-lein
  • 1 Diwrnod o Hyfforddiant mewn Ystafell Ddosbarth (Opsiynau rhithwir ar gael ar gais)
  • Arholiad Theori Ysgrifenedig
  • Asesiad Hedfan Ymarferol
  • Cymorth Llawlyfr Gweithrediadau
  • Cefnogaeth Barhaus i Fydyrwyr

Cipolwg

2 ddiwrnod gyda thua 1 diwrnod cyn-dysgu ar-lein

  Gasnewydd, Cymru / Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Dechreuwyr llwyr sy’n dymuno gweithredu dronau. Noder, rhaid cwblhau’r Elfen Ddysgu Ar-lein a’r Dull Adnabod Hedfanwr/Gweithredwr cyn cyrraedd ar gyfer y cwrs. Gwneir trefniadau ar gyfer eich Asesiad Hedfan ar ddyddiad nes ymlaen.

Gofynion Mynediad

Noder, rhaid cwblhau’r Elfen Ddysgu Ar-lein a’r Dull Adnabod Hedfanwr/Gweithredwr cyn cyrraedd ar gyfer y cwrs.

Dilyniant

Mae pob diwydiant yn gweld Dronau yn cael eu defnyddio fwyfwy i gasglu data byw. Mae cipolygon o'r awyr yn gwella olrhain cynnydd ac yn caniatáu dal problemau'n gynnar. Gall unigolion sy'n ennill gwybodaeth yn y maes hwn wella eu cyflogadwyedd ac ychwanegu pwyntiau allweddol at eu CV.

Mae’r cymhwyster GVC yn ddilys am 5 mlynedd.

Cost

£650

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.